Post-HBO opleiding Intern Begeleider

Post-HBO opleiding Intern Begeleider

Blijf niet aan de zijlijn staan

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Resultaat

Post-HBO diploma

Duur

12 bijeenkomsten, 1 jaar

Locatie

Amsterdam of incompany

ECT

24 (672 uur)

De rol van de Intern Begeleider (IB’er) is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces in het onderwijs. Meer dan ooit is er behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus hebben op én kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: de kwaliteitscoördinator.

De IB’er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem in de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee, samen met het (breed-)MT het kwaliteitssysteem.

Als u IB’er bent, heeft u zichzelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? Hoe organiseer ik het leren in mijn school, bij mijn team en zij weer bij de leerlingen? Wat zeggen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen om het leren bij leerlingen te versterken? Hoe maak ik tijd om de kwaliteit van onderwijs te versterken?

Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus? De kern van het antwoord ligt in de kerntaak van het onderwijs: kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor alle leerlingen.

Voor wie

Bij de kerntaak kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor alle leerlingen is een rol weggelegd voor een persoon in de organisatie die een centrale rol inneemt rondom de (wetenschappelijke) kennis over leren en een actieve bijdrage levert aan het organiseren van de kwaliteit en de zorg in de school. Een interne adviseur, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de kwaliteit van het onderwijs. ‘Een luis in de pels’ van de schoolorganisatie, op het brede gebied van kwaliteit en schoolontwikkeling.

Gaat u de uitdaging aan in uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator?

Drie rollen

De Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator is gericht op drie duidelijke rollen binnen de school met als hoger doel de resultaten van alle leerlingen te verbeteren. Effectieve veranderingen vinden plaats vanuit een heldere en gedeelde visie. De invulling van die visie bepalen uiteindelijk of een verandering succesvol resultaat oplevert. Vanuit visie vult de kwaliteitscoödinator zijn of haar rol in.

In deze Post-HBO opleiding breidt u uw kennis en vaardigheden in uw rol als kwaliteitscoördinator uit door middel van een breed aanbod aan thema's. Gedurende het programma krijgt u handvatten om in uw rol als kwaliteitscoördinator invulling te geven op de niveaus van leerling, leraar en de school.

De kerndocenten van deze opleiding nemen u mee door de landelijke ontwikkelingen van de nieuwe rol naar kwaliteitscoördinator en geven inzicht hoe u praktisch uw nieuwe rol kunt vervullen in uw huidige context. U krijgt daarnaast praktische handvatten aangereikt over het leren van leerlingen en leraren, het ontwikkelen van een schoolbrede kwaliteitsaanpak en hoe u de zorg van leerlingen op een effectieve manier kunt coördineren. Binnen de thema’s wordt expliciet aandacht besteed aan het ontwikkelen van vakmanschap bij leraren en de grote zorgindicaties binnen ons onderwijs worden tegen het licht gehouden vanuit recent wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast leert u om onderzoek om te zetten in uw eigen school, gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit.

Het programma

Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 9 tot 16 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. De opleiding bestaat uit modules die ‘gestapeld’, het diploma vormen. Losse modulen zijn tevens te volgen en staan voor en aantal ECTS.

Module 1 – Persoonlijke ontwikkeling

De KC'er als spil in het onderwijs

 • De KC'er in de school en de omgeving

 • (Landelijke) Onderwijsontwikkelingen & Passend Onderwijs

 • Stakeholdermanagement & partners in het onderwijs

 • De school als deel van een netwerk Persoonlijk Leiderschap (ZF)

Module 2 – Schoolbeleid en verandermanagement

Visiekwadrant & kwaliteit van de schoolorganisatie & data, interventies en evaluatie

 • Visiekwadrant

 • Verandermanagement, kwaliteitszorg en vertaling naar kwaliteitscoördinator

 • Professionele lerende organisatie (verdieping leercoördinator)

 • Building Blocks & de leraar centraal

 • Opbrengstgericht werken & data-analyses

 • (Schoolbrede) Interventies leren & gedrag

 • Kwaliteitscoördinator in de rol van leercoördinator

Module 3 - De leraar centraal

Effectief onderwijs en mastery learning & Curriculumontwerp, leerlijnen en zorgindicaties geactualiseerd

 • Visie op leren & leren organiseren

 • Rosenshine & implementatie

 • Formatief handelen & differentiëren

 • Curriculum & leerlijnen

 • Mastery learning

 • Zorginterventies op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek

Module 4 - Governance communicatie en schoolcultuur

Communiceren en schoolcultuur

 • PLG-werkwijze (verdiepend) ontwikkelen

 • De professionele schoolcultuur: analyseren en (door)ontwikkelen

 • Ontwikkelen van professionaliteit van leraren

 • Zicht op ontwikkeling & zorg: vertaling zorgregisseur

 • Fasemodel: zicht op ontwikkeling en de rol van de leraar versus zorgregisseur

Module 5 - Onderzoek

 • Datateam methode

 • Onderzoek in onderwijs; vinden en verzamelen (trendanalist)

 • Onderzoek kritisch beoordelen op waarde en bruikbaarheid

 • Onderzoek delen met medewerkers ter bevordering van organisatie en brede kennisontwikkeling

 • Eigen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Kiezen voor een opleiding van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u meer gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager.

Investering

Direct contact

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom