Professional

Van Intern Begeleider naar Kwaliteitscoördinator

Ontwikkelen in de rollen trendanalist, zorgregisseur en leercoördinator

Over het programma

Expertise­ontwikkeling

Deeltijd

Startdatum

20-01-2022

Resultaat

Certificaat of Achievement. Geschikt om als nascholing op te nemen in uw portfolio voor herregistratie in het kwaliteitsregister van de LBBO.

Duur

4 sessies van 1 dag

Locatie

Amsterdam / online of incompany

ECT

2

Tijdens dit programma van vier bijeenkomsten bekijkt u uw rol als Intern Begeleider (IB’er) kritisch door middel van een breed aanbod aan thema's. Gedurende het programma krijgt u handvatten om uw rol als IB’er invulling te geven richting een kwaliteitscoördinator voor de niveaus van leerling, leraar en de school.

De kerndocenten van de leergang zullen u meenemen door de landelijke ontwikkelingen van de nieuwe rol van de IB’er en inzicht geven hoe u praktisch uw nieuwe rol kunt vervullen in uw huidige context.

U krijgt daarnaast praktische handvatten aangereikt over het leren van leerlingen en leraren, een lerende cultuur vormgeven binnen de school, het ontwikkelen van een schoolbrede kwaliteitsaanpak en hoe u de zorg van leerlingen op een effectieve manier kunt coördineren. Binnen de thema’s wordt expliciet aandacht besteed aan het ontwikkelen van vakmanschap bij leraren en de grote zorgindicaties binnen ons onderwijs worden tegen het licht gehouden vanuit recent wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelen van de schoolbrede kwaliteitsaanpak

Het is van groot belang om een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leraren en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, het overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en om de schoolprocessen te versterken. Binnen de leergang staat het analyseren, evalueren en doorontwikkelen van het kwaliteitssysteem van uw eigen organisatie centraal.

Voor wie?

De rol van de Intern Begeleider (IB’er) is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus hebben op en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.

De IB’er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het (breed-)MT) het kwaliteitssysteem.

Gaat u de uitdaging aan?

Als u IB’er bent, heeft u zichzelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? Hoe organiseer ik het leren in mijn school, bij mijn team en zij weer bij de leerlingen? Wat zeggen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen om het leren bij leerlingen te versterken? Hoe maak ik tijd om de kwaliteit van onderwijs te versterken?

Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus? De kern van het antwoord ligt in de kerntaak van het onderwijs: kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor alle leerlingen.

Bij deze kerntaak is een rol weggelegd voor een persoon in de organisatie die een centrale rol inneemt rondom de (wetenschappelijke) kennis over leren en een actieve bijdrage levert aan het organiseren van de kwaliteit en de zorg in de school. Een interne adviseur, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de kwaliteit van het onderwijs. ‘Een luis in de pels’ van de schoolorganisatie, op het brede gebied van kwaliteit en schoolontwikkeling.

Gaat u de uitdaging aan in uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator?

Inhoud

Bijeenkomst 1

De veranderende rol van de IB’er - 20-01-2022

 • Building Blocks van hedendaags goed onderwijs.

 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit.

 • Visie op leren en het leren organiseren (leercoördinator).

Bijeenkomst 2

Achtergrond en ontwikkeling van onderwijskwaliteit - 11-02-2022

 • Uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator, koppeling naar leercoördinator.

 • Landelijke ontwikkelingen en veranderend praktijk rondom de nieuwe rol van de IB’er.

 • Nieuwe uitdagingen en opgaven: naar regie van zorg, en coördinatie van leren en kwaliteit.

 • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs, koppeling naar zorgregisseur.

Bijeenkomst 3

Data en analyses - 11-03-2022

 • Visie op de trendanalist, hoe gaat het nu op de scholen en waar willen ze/we naartoe? Wat wel en ook wat niet doen?

 • Effectief en efficiënt werken met data: welke data/toetsen analyseren we, wanneer en met welke opbrengst/doel?

 • Wat is een goede diepte analyse van de school, vertaald naar leerteam en klas. Wat is hierin de rol van de trendanalist en welke taken pakt de leerkracht zelf op?

Bijeenkomst 4

Visie op professionaliteit en veranderen - 22-04-2022

 • De school als professionele leergemeenschap en de rol van de IB'er.

 • Evidence-informed standaarden over wat alle leraren zouden moeten weten en kunnen om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden aan alle leerlingen.

 • Evaluatie en continuering werken met kwaliteitscyclus. Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren.

 • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

Sprekers

Linda van Druijten (MEd SEN) heeft ruime ervaring als schoolleider in het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Zij heeft, tevens door haar opleidingen, een gefundeerde visie op het gebied van effectief leiderschap en verandermanagement in de school.Zij werkt op een heldere ambitieuze wijze met teams aan het versterken van de kwaliteit van onderwijs en het verhogen van betrokkenheid bij medewerkers met de focus op teamleren in de onderwijsorganisatie.

Francis van Haandel is voorzitter van het afdelingsbestuur IB bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO). Francis is zeer betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de Intern Begeleider. Daarnaast is ze in haar stichting als beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe rol van de intern begeleiders.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Vragen?

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom