Professional

Teamtraject - De school als professionele leergemeenschap

Een schoolbreed teamtraject voor het ontwikkelen van leerteams in beginnende en gevorderde scholen die zich willen ontwikkelen naar een leergemeenschap.

Over het programma

School­ontwikkel­traject

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

6 dagen per jaar (2 jaar)

Locatie

Incompany

Als het gaat om de werkelijke verbetering van de onderwijspraktijk, is de leerkracht aan zet. Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Goed onderwijs verzorgen is echter niet gemakkelijk en dat kunnen leerkrachten niet alleen. Een professionele en lerende organisatie is nodig om leerkrachten gezamenlijk de regie te laten voeren over het primaire proces, namelijk goed onderwijs verzorgen.

Over het programma

Inhoud

De school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is een programma voor scholen die zich willen ontwikkelen tot een goed functionerende PLG. Dit is een school waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Deze leerlijn biedt ondersteuning in de ontwikkeling naar een PLG op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring van inmiddels honderden scholen. Het traject bestaat uit sessies waarin teams werken aan hun kennisontwikkeling en leren werken in leerteams. In de leerteams richten docenten zich samen op het ontwikkelen van hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma. In de sessies staan de methodieken van actieonderzoek, Lesson Study en datateam methodiek centraal.

In het begin van het traject vindt de training Persoonlijk leiderschap en Teamdynamiek plaats, waarin de focus van deelnemers ligt om doelgericht leiding te geven aan de ontwikkeling. Het tonen van effectief leiderschap is namelijk een essentiële attitude binnen een PLG.

Daarnaast wordt gewerkt vanuit een stevige onderwijskundige basis die steeds door docenten wordt vertaald naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar kennis en strategieën die docenten in staat stellen om een gezamenlijke koers te varen. In leerteams wordt ieders professionele capaciteit optimaal benut om gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs.

Het programma voor jaar 2 (gevorderde professionele leergemeenschap)

Scholen die al verder zijn in hun ontwikkeling, kunnen in het gevorderdentraject  ondersteund worden op zowel de onderwijskundige- als organisatiekundige kant van PLG-ontwikkeling. Het doel van dit traject is om de leerteams in de school te empoweren om meer regie te pakken op de ontwikkeling van het primaire proces.

Vanuit de onderwijskundige kant wordt het team ondersteund om een verdere verdiepingsslag te slaan op onderwerpen als toetsing, differentiatie, formatief handelen, rekenen en taal, etc. Deze onderwerpen kunnen op basis van de behoeftes van het team worden vastgesteld en behandeld.

De organisatiekundige kant zal zich vooral richten op hoe de leerteams zich verhouden in de governance van de school. Onderwerpen als de rol van de leerteamvoorzitter, functie van het Breed-MT en de adviserende rol van de leerteams richting de schoolleiding komen hierin aan bod.

Ervaring van deelnemers

“Het traject heeft ons de woorden en taal verschaft om op een veilige en professionele wijze met elkaar in gesprek te kunnen gaan over ons handelen. […] Het effect op mij is dat ik diep dankbaar ben dat ik met dit team mag werken. Het geeft zoveel energie en zoveel mogelijkheden voor nu en in de toekomst. Het voelt alsof we vleugels hebben gekregen.”

“Heel erg bedankt voor de afgelopen 2 jaar. Ik heb er veel van opgestoken voor mijn dagelijkse handelen in de klas. Je hebt voor mij de theorie echt omgezet in praktisch handelen!”

“Bedankt voor al je kennis, begeleiding en inzet om ons als school en als professionals deze ontwikkeling door te laten maken.”

“Blijf inspirerende training geven, ik persoonlijk en mijn hele team hebben er veel aan gehad. Bedankt!!!”

“Ga vooral zo door! Erg leerzaam weer. Super bedankt voor alle kennis. Het heeft me echt doen groeien als leerkracht!”

Professionele leergemeenschap opzetten

Bestuurders en schoolleiders hebben een belangrijke rol, maar als het gaat om de werkelijke verbetering van de onderwijspraktijk, zal enkel de leerkracht het uiteindelijk kunnen realiseren. Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Werken met het hoogste goed van andere mensen, hun kinderen, verplicht hen daartoe. Maar goed onderwijs verzorgen, is een heel moeilijk en belangrijk vak en dat kunnen leerkrachten niet alleen. Hoe creëer je een school als professionele en lerende organisatie?

Lees het volledige artikel hier
Artikel - School als lerende organisatie

Aanmelden

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom