Academica University - Welkom

Education & Society

Improving the future of education

  Binnen Academica zijn alle activiteiten ingebed in bachelor- en masterprogramma's. Voor studenten, scholen en stichtingen betekent dit flexibele mogelijkheden om te professionaliseren, ervaringen te delen, onderzoek te doen en te publiceren. In samenwerking met onderwijsstichtingen met eigen academies zullen krachtige evidence-informed opleidingen worden verzorgd. Samen sterker door intensieve samenwerking tussen opleidingen en scholen!

  "Knowledge is power."

  Orhan Agirdag - lector Education - Adacemica University

  prof. dr. Orhan Agirdag

  Lector Academica

  Masters & MBA

  De Master In. Leading & high performing Education (MILE) is een vervolg op de Post-HBO opleiding Schoolleider. Heeft u de Schoolleidersopleiding al gevolgd? Dan kunt u rechtstreeks doorstromen naar de MILE. Indien u de Schoolleidersopleiding nog niet heeft gevolgd, dan kunt u deze eerste volgen en vervolgens doorstromen.

  Herregistratie

  Academica heeft bij de thema’s van de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister acht programma’s ontwikkeld voor schoolleiders en adjunct-directeuren. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren, te certificeren voor de beschreven thema’s in het Schoolleidersregister PO / VO (RDO en RADO) en daarmee te herregistreren als schoolleider. Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar onze masters.

  School­ontwikkeling

  Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het ontwikkelen van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling is om de hele onderwijsorganisatie op meerdere aspecten te verbeteren: het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer. 

  Elke leergang focust op specifieke kennis en inzichten binnen uw functie. Het helpt u antwoord te geven op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau.

  Programma’s voor leiders

  Academica heeft leiderschapsprogramma’s ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren. Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning. 

  Programma’s voor professionals

  Academica heeft een brede selectie aan trainingen ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. Elke programma heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De programma's maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!

  Over ons

  Academica University of Applied Sciences is een toonaangevend instituut waarin we onderwijs geven, onderwijs ontwikkelen en onderzoek doen. We zetten ons in om krachtig leiderschap, excellente professionals en toekomstbestendige organisaties vorm te geven. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten.

  Onze missie is het ontwikkelen van organisaties en mensen om hun ambities te realiseren en daarbij rekening te houden met aspecten van duurzaamheid, leefbaarheid, governance en welzijn. Academica University of Applied Sciences onderkent en geeft inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle activiteiten en werkwijze worden vormgegeven vanuit drie kernwaarden: Excellente professionals, Maatschappelijke meerwaarde, Persoonlijk leiderschap.

  Over Academica
  • Excellente professionals

   Professionaliteit gaat over iedere professional en is continu in ontwikkeling. Een leven lang leren is bij Academica het credo. Bij ons bepaalt u zelf het tempo van uw studie door middel van modulaire leerblokken en opleidingen.

  • Maatschappelijke meerwaarde

   Met de Sustainable Development Goals van de VN hebben we 17 expliciete doelen over onze landsgrenzen heen geformuleerd. Professionaliteit meten in maatschappelijke meerwaarde en niet in formats of indicatoren is onze strategische richting.

  • Persoonlijk leiderschap

   Een professional met impact vraagt persoonlijk leiderschap waarmee je de wereld, je collega’s en vraagstukken tegemoet treedt. De regie voeren over je impact is onze ambitie.