ResearchED Nederland 2021

Academica bij ResearchED!

Onze bijdrage aan ResearchED Nederland 2021 (19 juni)

Bijdrage Academica

ResearchED Nederland wordt steeds als een hoogtepunt van het jaar gezien voor iedereen die in het onderwijs evidence-informed te werk wil gaan. Daar willen we bij Academica natuurlijk bij zijn en we zijn dan ook bijzonder trots dat we dit jaar twee presentaties op ResearchEd geven.  

Prof. Dr. Daniel Muijs en Debbie Dussel hebben het over evidence-informed beroepsstandaarden voor leraren, en vergelijken daarbij Nederland met Engeland. Margreet Mulder heeft het over hoe je door zelf teksten te schrijven beter kan begrijpend lezen en hoe we effectief leesonderwijs organiseren.

We zien je graag (virtueel) daar! 

Prof. Dr. Daniel Muijs en Debbie Dussel 

Hoe de leraar het verschil kan maken. Naar een evidence informed beroepsstandaard.

De leraar doet ertoe. Keer op keer toont onderwijsonderzoek aan dat de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is voor leerprestaties. De impact van goede leraren kan zelfs zo groot zijn dat leraren in zes maanden evenveel kunnen bereiken met leerlingen als een gemiddelde leraar in een jaar (Hanushek & Rivkin, 2010). Het vakmanschap van de leraar staat echter de afgelopen periode regelmatig ter discussie. Welke vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om impact te hebben op alle leerlingen in hun klas?

Er is veel bekend over succesvol lesgeven uit onderzoek. We kijken naar de Nederlandse beroepsstandaarden en vergelijken de inhoud en totstandkoming ervan met de evidence informed Engelse standaarden. Beiden leggen we naast onderwijsonderzoek. Tenslotte formuleren we aanbevelingen voor het proces van herijking van de beroepsstandaarden in Nederland. Nieuwe standaarden voor de leraar die het verschil kan maken in elke klas.

Margreet Mulder

Goed leren schrijven en debatteren om te kunnen lezen.

Deze presentatie zal over het verband tussen schrijven, lezen, hoge verwachtingen en daardoor het verkleinen van ongelijke kansen gaan, want door lezen vergroot je je kennis en zonder kennis ben je kwetsbaar. Het aanbieden van complexe teksten helpt hierbij. Het is ook belangrijk om te praten en te discussiëren over teksten om het tekstbegrip te vergroten.

Natalie Wexler pleit in haar boeken om daarnaast kinderen bewust zelf te laten schrijven om het tekstbegrip te vergroten. Er moet meer plek komen in het onderwijs voor schrijfonderwijs. Bewust aanleren van het schrijven van zinnen en teksten helpt om tekststructuren en verhaallijnen beter te begrijpen. In haar boek “The writing revolution” breekt ze het leren schrijven van teksten in kleine brokken. Op deze wijze worden de functies van o.a. verwijswoorden en tekstopbouw bewust aangeleerd. Dit bevordert het inzicht in tekststructuren waardoor kinderen de teksten beter leren begrijpen.

Interview Tom Sherrington

In dit interview spreekt Prof. Dr. Daniel Muijs met Tom Sherrington over effectief lesgeven met de principes van Rosenshine, en hoe we deze principes kunnen gebruiken in onze professionele ontwikkeling. We hebben het ook over de Doorloopjes, hoe die ontwikkeld werden en hoe we ze het beste gebruiken.

Bekijk het interview
Daniel Muijs interview met Tom Sherrington

Vragen over Academica?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom

Over ons

Academica University of Applied Sciences is een toonaangevend instituut waarin we onderwijs geven, onderwijs ontwikkelen en onderzoek doen. We zetten ons in om krachtig leiderschap, excellente professionals en toekomstbestendige organisaties vorm te geven. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten.

Onze missie is het ontwikkelen van organisaties en mensen om hun ambities te realiseren en daarbij rekening te houden met aspecten van duurzaamheid, leefbaarheid, governance en welzijn. Academica University of Applied Sciences onderkent en geeft inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle activiteiten en werkwijze worden vormgegeven vanuit drie kernwaarden: Excellente professionals, Maatschappelijke meerwaarde, Persoonlijk leiderschap.

Over Academica
  • Excellente professionals

    Professionaliteit gaat over iedere professional en is continu in ontwikkeling. Een leven lang leren is bij Academica het credo. Bij ons bepaalt u zelf het tempo van uw studie door middel van modulaire leerblokken en opleidingen.

  • Maatschappelijke meerwaarde

    Met de Sustainable Development Goals van de VN hebben we 17 expliciete doelen over onze landsgrenzen heen geformuleerd. Professionaliteit meten in maatschappelijke meerwaarde en niet in formats of indicatoren is onze strategische richting.

  • Persoonlijk leiderschap

    Een professional met impact vraagt persoonlijk leiderschap waarmee je de wereld, je collega’s en vraagstukken tegemoet treedt. De regie voeren over je impact is onze ambitie.