waf

Nationaal Programma Onderwijs

Duurzaam en flexibel onderwijs verbeteren.

Of bel ons op 020-5217400

"Duurzaam onderwijs verbeteren vraagt om een evidence-informed aanpak. Dit is de basis voor iedere keuze."

Professor dr. Daniel Muijs

Prof. dr. Daniel Muijs

Dean School of Education

Duurzame interventie aanpak

Ons onderwijs kan en moet beter. Niet enkel nu door COVID. In een tijd waarin we meer dan ooit tevoren weten hoe onze hersenen werken en hoe kinderen leren, is het onacceptabel en onrechtvaardig dat de ongelijkheid wordt vergroot.

Academica heeft daarom, ook nu, als doel robuust onderwijs te realiseren en daarmee eerlijke en rechtvaardige onderwijskansen te bieden aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond of milieu. Het is onze missie scholen en onderwijsprofessionals te ondersteunen om hoge verwachtingen te hebben en goed onderwijs aan alle leerlingen te garanderen.

Het Ministerie OCW heeft een menukaart ontwikkeld met interventies die uit internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. Academica heeft de afgelopen decennia opleidingen, programma’s en cursussen ontwikkeld op basis van solide wetenschappelijk onderzoek die hierop aansluiten. Deze zijn daarnaast gestoeld op in de praktijk bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen.

Hieronder een overzicht hoe wij vanuit de menukaart ‘faciliteiten en randvoorwaarden’ u en uw school kunnen ondersteunen. Dit doen wij op drie gebieden: programma’s voor professionals, duurzaam professionaliseren en cultuur verbetertrajecten.

De impact start bij de juiste keuze. Welke keuze maakt u? - Prof. Dr. Daniel Muijs

Programma’s voor professionals

Academica heeft een brede selectie aan trainingen ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. Elke programma heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De programma's maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!

Uitgelicht: Effectief leren lezen en schrijven

Steeds meer instanties uiten hun zorgen over het dalende leesniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Een toenemend aantal leerlingen verlaat de basisschool als laaggeletterde. Waar we in het verleden grepen naar de nieuwste begrijpend lezen methodes, komen we er steeds meer achter dat de methodes voor begrijpend lezen onvoldoende zorgen dat onze basisschoolleerlingen goede begrijpend lezers worden. Een andere aanpak is nodig om effectief begrijpend leesonderwijs te organiseren in de klas: Close Reading & Writing.

Academica heeft de cursus Close Reading recentelijk doorontwikkeld en voorzien van een nieuwe module over Close Writing, op basis van het werk van o.a. Natalie Wexler. Interesse? Onze leergang start digitaal weer in september!

Close Reading
back-school-children-concept 140689-200

Cultuur verbetertrajecten

Visie stuurt het denken en handelen van professionals in een organisatie. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Door als professionals vanuit de visie te sturen, zorgt u er als team samen voor dat iedereen de goede dingen goed kan doen.

In onze cultuur verbetertrajecten focussen we op de sleutel van duurzame onderwijsverbetering: de professionele leergemeenschap en een cultuur van continue verbetering en vernieuwing. Een cultuur waarin er samen onderwijs ontwikkeld, georganiseerd en onderzocht kan worden om te komen tot beter leren van zowel leerlingen als professionals.

Duurzaam opleiden

Hoe beter docenten en schoolleiders effectief worden opgeleid en samenwerken, hoe meer impact zij hebben op de onderwijsresultaten van leerlingen. En met behulp van een Leven Lang Leren blijven de professionals die het verschil maken in onze scholen zichzelf continu ontwikkelen en verbeteren.

Om in de huidige situatie echt duurzaam verandering te brengen in het onderwijs en lespraktijk, biedt Academica erkende opleidingen aan voor onderwijsprofessionals waarin de facetten van NPO als geheel naar voren komen.

School­ontwikkeling

Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het ontwikkelen van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling is om de hele onderwijsorganisatie op meerdere aspecten te verbeteren: het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer. 

Elke leergang focust op specifieke kennis en inzichten binnen uw functie. Het helpt u antwoord te geven op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau.

Vrijblijvend advies

Wij helpen u graag bij het duurzaam verbeteren van uw onderwijs.

Advies op maat nodig?Laat uw gegevens achter

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom