Thuis in Taal

Thuis in Meertaligheid

Voor ambitieuze, leergierige leerkrachten, leesspecialisten en taalcoördinatoren die te maken hebben met meertalige leerlingen.

Thuis in Meertaligheid gaat over een andere kijk op meertaligheid in de school. Van problematisering naar waardering en actief gebruik van de taalvariëteit van leerlingen.

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Startdatum

17-01-2022

Resultaat

Deze opleiding kan formeel worden afgerond waarmee een vrijstelling behaald kan worden voor een onderdeel van het Programma Excellent Teaching

Omvang

3 modulen

Duur

3 bijeenkomsten

Locatie

Amsterdam, online of incompany

"To reject a child’s language in the school is to reject the child" - Jim Cummins

Het is voor zowel het welbevinden als voor de attitudes en de schoolprestaties van meertalige leerlingen belangrijk dat er met de aanwezige meertaligheid op school anders wordt omgegaan. Immers thuistalen kunnen helpen bij de verwerving van nieuwe kennis én instructietaal (Duarte,J. 2020). Maar hoe doe je dat?

Vrijwel alle scholen krijgen tegenwoordig te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Hoe ga je daar als schoolteam mee om? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen? Hoe kan een leerkracht of intern begeleider hier goed gebruik van maken om het leren te optimaliseren? Tijdens deze leergang krijgt de deelnemer op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten een schat aan kennis en vaardigheden aangereikt. Onder andere over hoe leerlingen leren, hoe in de klas door de leraar een actief beroep gedaan kan worden op meertaligheid en wat de meerwaarde is voor hun eentalige medeleerlingen.

Docenten van deze opleiding zijn:

  • Lidy Peters werkte in het primair onderwijs als leraar, intern begeleider, leesspecialist en taalcoördinator. In 2021 verscheen haar boek Talen die de school in komen.

  • Margreet Mulder, Kerndocent en onderwijsadviseur Academica.

Programma

Module 1

Visie op leren en leren organiseren

Inzichten uit de cognitieve psychologie laten zien dat intelligentie niet alleen erfelijk is, maar veel  te maken  heeft  met de  hoeveelheid  intellectuele bagage die een kind vanuit huis meekrijgt.  Het onderwijs  zou  dit moeten  ondervangen en alle  leerlingen goed onderwijs moeten bieden, ook leerlingen met een lagere sociaaleconomische status.

Hoe leren leerlingen (niet)? Wat zegt het huidige onderzoek in de leerpsychologie? Hoe kunnen wij leerlingen verder helpen op school? Hoe werken het langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen samen bij leren? Welke mindset en attitudes zijn nodig om ons onderwijs te versterken? Hoe vertalen we onderzoek over ‘het leren’ naar het ‘hoge verwachtingen’ in de school? Deze thema’s komen hier onder andere aanbod.

Module 2

Tweede taalverwerving, meertaligheidsdidactiek, de dubbele opdracht voor meertalige leerlingen.

Tijdens deze bijeenkomst gaat het over tweede taalverwerving, de aandacht voor meertaligheid in het onderwijs en de actuele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek. Leerlingen die het Nederlands als tweede (of derde, of vierde) taal moeten leren hebben een dubbele opdracht in de klas. Zij moeten niet alleen de instructies volgen maar ook het Nederlands leren, zowel het dagelijks actief taalgebruik als het cognitief academisch taalgebruik.

Je leert hoe je ouders kunt adviseren over meertaligheid en waarom het belangrijk is dat ook de thuistalen zich blijven ontwikkelen. Kennisgericht onderwijs is voor alle leerlingen maar in het bijzonder voor meertalige leerlingen van cruciaal belang, ook daarbij kan de thuistaal een rol van belang spelen. Hoe wordt er op jouw school aandacht gegeven aan meertaligheid en welke volgende stap kun je gaan maken met je schoolteam?

Module 3

Alles is taal. Over de meerwaarde, inzet van meertaligheid, het vergroten van gelijke kansen en communicatie met de ouders

In deze bijeenkomst wordt duidelijk dat leraren de thuistalen van hun leerlingen niet zelf hoeven te beheersen om een beroep te kunnen doen op de meertaligheid van hun leerlingen. Bijvoorbeeld door het toepassen van translanguaging: het switchen van de ene taal naar de andere. Je krijgt concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Je komt te weten hoe je ouders kunt betrekken bij het levend houden van de meertaligheid van hun kinderen en waarom dit zo belangrijk is. Wat betekent het om een Language Friendly/Taalvriendelijke School te zijn? Welke stap heb je met je schoolteam kunnen maken en hoe gaat het vervolg (tijdspad) er uitzien?

Resultaat

Wat levert het jou op?

  • Je leert hoe leerlingen leren en dat thuistalen daar helpend bij kunnen zijn.

  • Je leert hoe je met je schoolteam stappen kunt gaan maken in het waarderen en gebruik maken van meertaligheid in de onderwijspraktijk.

  • Je leert hoe je meertaligheid zichtbaar kunt maken in de school en hoe je er een actief beroep op kunt doen in de klas.

Thuis in meertaligheid is een gecertificeerde opleiding. Certificaat is inwisselbaar bij de mastermodule van Programma Excellent Teaching

Het is mogelijk om door te stromen naar:

  • Programma Excellent Teaching

  • Leergang Taalbeleid in de school

  • Post-HBO opleiding Intern Begeleider

Aanmelden

Investering

De investering bedraagt €1250,-. Inschrijfgeld is vrijgesteld van btw. Exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a 12,50 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom