Taalbeleid in de School

Taalbeleid in de School

Zo leren wij kinderen lezen en spellen

Over de module

Expertise­ontwikkeling

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

3 dagdelen

Locatie

Amsterdam of incompany

Bij veel leerlingen is zowel het leesbegrip als de leesmotivatie onvoldoende, zo blijkt onder meer uit het Pisa-onderzoek uit 2018. Basisscholen zijn verplicht om ambities te formuleren voor taalonderwijs. Het is raadzaam om onderwijs te organiseren op basis van een doorgaande leerlijn, hierbij hoge doelen voor alle leerlingen te formuleren en door effectieve methodieken en aanpakken te gebruiken. In deze cursus krijgt u eenvoudige handvatten aangereikt om dit in uw eigen school vorm en inhoud te geven.

Dit programma is ontworpen om het taalbeleid van de school te ontwikkelen. Het taalbeleid vormt namelijk de basis voor de structurele en strategische aanpak van een schoolteam, met het oog op het verbeteren van de schoolbrede taalresultaten. Daarnaast geeft het ook heldere richtlijnen voor het team hoe zij effectief kunnen omgaan met leerlingen van verschillende niveaus.

De trainingen in dit programma zijn ontwikkeld om samen met uw team iteratief te werken aan het taalbeleid van de school. Samen met een taalexpert van Academica wordt iedere bijeenkomst stapsgewijs gebouwd aan het beleid en krijgt het team telkens nieuwe input om hier weer de volgende stap in te zetten. Het resultaat is een uitgewerkt taalbeleid wat docenten heldere handvatten biedt voor de eigen lespraktijk.

Een aantal onderdelen uitgelicht die als input worden gegeven voor het ontwerpen van het taal of rekenbeleid:

  • Aanvankelijke geletterdheid: wat werkt wel en wat werkt niet?

  • Hoe leren kinderen lezen en spellen? Vakspecifieke leerstrategieën bij het aanleren van taal en spelling.

  • Technische lezen en spellen: aanleren en onderhouden.

  • Gestructureerde analyse de taal en leesleerlijn: wat zijn de kritische overgangscriteria bij elk leerjaar.

Aanmelden

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom