Rekenbeleid in de School

Rekenbeleid in de School

Ontwikkelen van een krachtig beleid met impact

Over de module

Expertise­ontwikkeling

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

2 dagdelen + 1 dagdeel terugkombijeenkomst

Locatie

Amsterdam of incompany

Het ontwikkelen van een goed beleid op het gebied van de kernvakken is belangrijk om de besluitvorming en ontwikkeling in deze vakgebieden zo goed mogelijk te stroomlijnen. Beleid vormt de basis waarop docenten hun keuzes maken en in de klas werken.

Het is voor effectief rekenonderwijs voorwaardelijk dat docenten in de school goed zicht hebben op de leerlijn. Daarnaast dient iedere docent te weten wat de cruciale kennis en vaardigheden zijn voor elk leerjaar. Dit is een voorwaarde om met elkaar een doorgaande rekenlijn te creëren van groep 1 tot en met groep 8.

Dit programma is gericht op het gezamenlijk bouwen aan een rekenbeleid waarmee de stappen gezet worden over hoe je als school effectief de wettelijk vastgelegde referentieniveaus behaalt. Samen met een rekenexpert van Academica wordt er tijdens iedere bijeenkomst stapsgewijs gebouwd aan het beleid en krijgt het team telkens nieuwe input om hier weer de volgende stap in te zetten. Het resultaat is een uitgewerkt rekenbeleid wat docenten heldere handvatten biedt voor de eigen lespraktijk.

Aantal onderdelen uit het programma uitgelicht

  • Hoe gaat het eigenlijk met het Nederlandse rekenonderwijs?

  • Hoe gaan we in de praktijk om met de referentiedoelen rekenen?

  • Hoe werk je systematisch aan doelen en ambities in relatie tot de leerlijn rekenen?

  • Hoe analyseer en beoordeel je de leerlijn en lesmethode op school?

  • Het ERWD-protocol.

  • Wat is goed rekenonderwijs?

  • Hoe bewaak je de kwaliteit van rekenonderwijs?

Aanmelden

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom