Professionele schoolcultuur ontwikkelen

Professionele schoolcultuur ontwikkelen

Van visie op leren & gedrag naar een effectieve schoolcultuur

Over het programma

Module

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

3 sessies van 1 dag

Scholen worden steeds vaker uitgedaagd op het domein van gedrag; leerlingen vertonen grensoverschrijdend gedrag en dit heeft direct invloed op de onderwijskwaliteit en de leerresultaten van leerlingen.  Het is, meer dan ooit, belangrijk een visie op leren en tegelijkertijd een visie op gedrag te ontwikkelen voor iedere school.

Inhoud

Een heldere visie op leren en (ook) op gedrag, maakt scholen sterk op alle vlakken. Maar pas wanneer een school(team) gezamenlijk dezelfde visie op leren en gedrag uitdraagt, heeft dit positieve invloed op de onderwijskwaliteit en op leerresultaten. Gedrag is namelijk een leerdoel, net als leren rekenen en schrijven, en niet iets wat tussendoor of erbij komt. Afspraken en routines over gedrag doen er dus toe!

Dit programma richt zich specifiek op het vormgeven van de gezamenlijke visie op leren & gedrag en de volledige uitvoering en implementatie hiervan. Schoolleiding en teamleden worden in dit programma getraind in het gezamenlijk vormgeven van visie op leren & gedrag. Wanneer deze is vastgesteld, wordt de aandacht gericht op het handhaven van de gemaakte afspraken en daarmee de schoolbrede routines te verankeren in de schoolcultuur. Ieder teamlid is verantwoordelijk en dit vraagt van eenieder zowel eigenaarschap als gedeeld leiderschap. Daarnaast is de attitude van verantwoording naar elkaar en met elkaar, een voorwaarde.

Programma

Een aantal onderdelen uitgelicht:

  • Door het uitzetten van een cultuurscan in uw organisatie wordt bepaald welke stappen als eerste gezet gaan worden naar een gedragen visie op Leren & Gedrag.

  • Vanuit een theoretisch kader worden gerichte keuzes gemaakt om voor de school een plan van aanpak te maken. Waar staan we en waar gaan we als school naartoe en wat is daarvoor nodig?

  • De bijeenkomsten richten zich ten eerste vooral op de visie. Vervolgens wordt deze vertaald naar concrete afspraken, zodat we werken aan een professionele leer- en gedragscultuur.

  • Hoe kan een nieuwe visie en cultuur het DNA vormen van de school, het team en de leerlingen?

  • Door een goede spreiding van de bijeenkomsten over het gehele schooljaar is het mogelijk om te werken aan het continu verbeteren.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom