High performing teachers

High Performing Teachers

Voor docenten die zich willen verdiepen in de wetenschap van het lesgeven

Over de leergang

Cursus

Deeltijd

Resultaat

Certificaat High Performing Teacher. Deelvrijstelling voor Programma Excellent Teaching

Duur

10 dagdelen

Locatie

Amsterdam of incompany

De primaire doelstelling van het ‘High Performing Teachers-programma’ is om de didactische kennis en vaardigheden te verdiepen, verbreden en te versterken. Daarnaast helpen we de deelnemers hoge verwachtingen naar alle leerlingen te communiceren en hiernaar te handelen en dit juist vorm te geven in de klas.

De deelnemende groep leraren heeft het karakter van een leerteam. Tijdens de bijeenkomsten wordt er met elkaar gewerkt aan de verdieping van het docentenvak.

Koppeling aan praktijk

De deelnemers krijgen ter voorbereiding van elke bijeenkomst een inhoudelijk relevant verdiepend artikel aangeboden dat in de bijeenkomsten zelf wordt besproken. Hierbij staan de implicaties van de theorie voor de praktijk centraal. Er kunnen ook stellingen, praktijkcasussen of discussiepunten door de leraren zelf worden ingebracht. Tevens is er de mogelijkheid om extra verdieping te bieden op zelfgekozen onderwerpen die voor de leraren actueel zijn.

Deelnemers krijgen tussen de bijeenkomsten opdrachten mee om de opgedane kennis en inzichten in de praktijk te brengen, zodat er terugkoppeling plaats kan vinden naar binnen de leergang met betrekking tot de leerervaringen. Anderzijds worden deelnemers zoveel mogelijk geëquipeerd en ondersteund om naast hun persoonlijke ontwikkeling ook hun eigen schoolteam (en daarmee het curriculum) in ontwikkeling te brengen. Dit vereist meer organisatie- en veranderkundige kennis en is essentieel om de meer lange termijndoelen in het organisatiebeleid te kunnen realiseren.

Programma

Een aantal van de onderwerpen die aan bod komen

  • Visie op leren – Hoe leren leerlingen?

  • Communiceren van hoge verwachtingen en differentiatie in de klas

  • De principes van een gegarandeerd curriculum

  • Principes van instructie

  • Responsief lesgeven

  • Effectief gebruik maken toetsing

  • Effectief managen van gedrag

  • Een brede professionele verantwoordelijkheid dragen

Aanmelden

Investering

Direct contact

Vragen?

Stel u vraag aan onze opleidingsexperts. We helpen u graag verder.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 16:30

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom