EDI

EDI: Expliciete Directe Instructie

Belangrijke principes van Expliciete Directe Instructie die elke docent zou moeten kennen.

Over de online trainingen

Cursus

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

4 middagen voor het meest complete pakket

Locatie

Online

Op school is de leraar de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Marzano, 2007). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren met name in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis. Dit doen zij door het toepassen van de principes van directe instructie en het geven van feedback en begeleiding (Muijs & Reynolds, 2010).

De primaire doelstelling van deze reeks bijeenkomsten is om leraren te trainen in de strategieën en uitgangspunten van effectieve instructie. Dit is een didactische strategie waarmee kennis en vaardigheden gestructureerd aangeleerd worden. Een model van instructie dat zeer effectief is bevonden is het directe instructiemodel.

Uit onderzoek blijkt dat het directe instructiemodel een sterk positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen, dit geldt zowel voor het PO als VO (NRO, 2017). Dit effect is nog groter bij leerlingen die een leerachterstand hebben.

Denken, delen en uitwisselen

In deze training werkt u samen met onderwijsprofessionals van andere scholen waarbij d.m.v. peer assessment de theorie wordt vertaald naar de eigen onderwijspraktijk. De essentie van peer assessment is dat professionals elkaars praktijk beoordelen en elkaar van feedback voorzien, met de bedoeling om beiden ervan te leren en de onderwijspraktijk te verbeteren.

Inhoud

De trainingen van Expliciete Directe Instructie van Academica zijn onderverdeeld in een aantal trainingen die los of in combinatie gevolgd kunnen worden. De online training wordt maandelijks aangeboden en heeft een duur van 4 middagen. Voor groepen kunnen wij een aanbod op maat maken.

EDI voor beginners

 • Basisprincipes uit de cognitieve leerpsychologie.

 • Het model van expliciete directe instructie.

 • Scaffolding en begeleide inoefening.

 • Praktische toepassingen voor in de lespraktijk.

EDI voor gevorderden

 • Gevorderde principes uit de cognitieve leerpsychologie.

 • Vorm van instructie aanpassen aan de lesstof.

 • Hoge verwachtingen van alle leerlingen realiseren.

 • Omgaan met verschillen door responsief les te geven.

 • Voorkennis activeren, stellen van doelen en controle van begrip.

EDI voor de onderbouw

 • Basisprincipes uit de cognitieve leerpsychologie: leren jonge kinderen anders?

 • De basisprincipes van expliciete directe instructie.

 • Specifieke technieken voor instructie en oefening bij jonge kinderen.

 • Overgang naar structureel werken met EDI in de onderbouw: thema’s, weekrooster en jaarplanning.

 • Aansluiting met groep 3: een analyse van de leerlijn.

EDI in het taalonderwijs of rekenonderwijs

 • Expliciete directe instructie in relatie tot specifieke vakinhouden.

 • Instructie in relatie tot de leerlijn en lesmethodes door middel van een gestructureerde analyse.

 • Uitgewerkte voorbeelden bij taal- of rekenonderwijs.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Graag helpen wij u verder, met meer gedetailleerde informatie over het programma, de onderwijsorganisatie en de (onderwijs)faciliteiten. Het is ook altijd mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen. Neem gerust contact met ons op.

Investering?

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom