Professional

De professional als leider

Waar sta ik als professional en hoe kan ik nog effectiever worden?

Over het programma

Module

Deeltijd

Resultaat

Certificaat van deelname

Duur

2 sessies van 1 dag

Locatie

Amsterdam of incompany

Wie zijn onze toekomstige leiders? Hebben we zicht op de ambities van onze medewerkers? Leiderschap ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie en het ontwikkelen van een professionele cultuur is de uitdaging van onze schoolorganisatie. We verwachten van elke professional autonomie en zelf organiserend vermogen. Het is essentieel dat we begrijpen dat elke professional effectiever is als hij/zij zijn leiderschapsvaardigheden ontwikkeld. Daarnaast zijn organisaties die continue werken aan het ontwikkelen van hun toekomstige leiders, succesvoller.

Inhoud van het programma

Het programma “De Professional als leider” ondersteunt professionals in het verbeteren van de prestaties en vanuit een visie op de persoonlijke ontwikkeling deze naar een hoger plan te brengen. Het geeft de professional inzicht in zijn/haar rol en bijdrage aan de organisatie. Aandacht wordt besteed aan belangrijke vragen als: wat zijn mijn sterktes? Ben ik een informele leider, specialist of generalist en wat betekent dit voor mijn verdere loopbaan en impact voor de organisatie? Deelnemers krijgen hiermee een beter beeld van de eigen leerdoelen, hun persoonlijke ontwikkeling en hoe zij hun leiderschapscompetenties zo goed mogelijk kunnen inzetten voor de organisatie.

Door concrete oefeningen die deelnemers ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de eigen sterktes, de persoonlijke passies en de behoeften van de organisatie wordt een effectief leiderschap ontwikkel profiel opgemaakt, op basis van een vooraf afgenomen 270 graden feedback vragenlijst. Deelnemers maken kennis met de hoogwaardige en unieke aanpak van Zenger | Folkman en worden begeleid in het ontwikkelen van onderscheidende competenties voor excellente prestaties.

De professional met leiderschapscompetenties werkt continu aan zijn eigen ontwikkeling.

Follow-up

Als goede opvolging van dit programma bevelen wij de zogenaamde Pulse-Check aan. Na een aantal maanden vraagt de deelnemer gericht aan zijn eigen omgeving opnieuw feedback over een aantal specifiek door hem/haar geselecteerde gedragingen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in ontwikkelvoortgang en de wijze waarop de omgeving ziet dat de professional actief communiceert over zijn/haar ontwikkeldoelstelling.

Programma

Sessie 1:

  • De eigen sterktes in relatie tot de behoeften van de organisatie en hoe door te groeien naar een excellente performer en/of leidinggevende;

  • De 16 onderscheidende competenties voor excellente performance;

  • Hoe zij tot excellente prestaties komen.

Sessie 2:

  • Uw passies en sterktes en deze effectief verbinden aan de behoefte van de organisatie;

  • Uw huidige ontwikkel stadium (fasen van bijdrage) én de stappen die u wilt nemen in uw verdere ontwikkeling;

  • De concrete stappen die nodig zijn voor het maken van een actieplan om ambitie(s) te realiseren.

Ervaringen van deelnemers

“Deze module op basis van de theorie van Zenger & Folkman, heeft mij een betrouwbaar beeld van mijn eigen kwaliteiten gegeven, met meer dan voldoende richtinggevende adviezen en suggesties voor ontwikkeling. Life-changing…”

– Deelnemer De professional als leider, Amsterdam

Aanmelden

Vragen?

Neem gerust contact op voor meer informatie en persoonlijk opleidingsadvies.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom