Toekomstgericht onderwijs

Toekomst­gericht onderwijs

Onderwijskundig leiderschap voor het bouwen aan een toekomstgerichte school.

  Over het herregistratieprogramma

  Herregistratie­programma

  Deeltijd

  Startdatum

  19-05-2021

  Accreditaties

  Schoolleiderregister

  Resultaat

  Herregistratie Toekomstgericht Onderwijs

  Duur

  4 sessies van 1 dag

  Locatie

  Amsterdam of incompany

  ECT

  2

  Deze leergang is gericht op het vergroten van het onderwijskundig leiderschap van schoolleiders en het verhogen van de onderwijskwaliteit op de school. Dit vraagt om een heldere en gedeelde visie op goed onderwijs. Het curriculum van de school en de manier waarop de doelen kunnen worden behaald moeten duidelijk zijn, en de onderwijsorganisatie zal kritisch moeten kunnen reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit.

  Daarbij is het belangrijk om de indicatoren van goed onderwijs te kunnen identificeren. Hoe ziet een goede les eruit? Welke didactische vaardigheden zijn belangrijk? Hoe leren leerlingen eigenlijk? Waaruit bestaat een sterk en goed opgebouwd curriculum? Onderwijsonderzoek kan ons hier gelukkig veel over vertellen.

  Inhoud

  In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar leerpsychologie en didactiek. We maken onderscheid tussen populaire en populistische ideologieën en meer beproefde wetenschappelijke inzichten vanuit de (evolutionaire) leerpsychologie (Geary, 2008; Ericsson, 2016), didactiek (Didau, 2019; Willingham, 2016; Ashman, 2018) en internationaal vergelijkend onderzoek (OECD, 2016).

  Daarnaast gaan we in op de rol van technologie in onderwijsinnovaties. Welke mogelijke meerwaarde heeft technologie als het gaat om didactische strategieën en hoe bereiden we onze leerlingen voor op een productieve, veilige en verantwoorde deelname aan een sterk gedigitaliseerde maatschappij?

  Deelnemers maken een analyse van hun eigen onderwijskwaliteit en curriculum waarbij ze de aangereikte literatuur gebruiken.

  Het programma

  Bijeenkomst 1: Onderwijs ontwikkelingen

  • Visie op leren

  • Hoe leren leerlingen (niet)?

  • Marzano roadmap

  Bijeenkomst 2: Onderwijs(her)ontwerp

  • Backwards design

  • Het belang van hoge verwachtingen

  • Het gegarandeerd curriculum

  • Formatieve en summatieve toetsing

  Bijeenkomst 3: Onderwijsvernieuwingen

  • Verschillende dimensies van leren

  • Effectieve didactische strategieën

  • Effectieve leerstrategieën

  Aanmelden

  In 2021 vinden de bijeenkomsten plaatsen op woensdag 19 mei, vrijdag 4 juni, woensdag 16 juni en maandag 28 juni.

  Investering

  Direct contact

  Vragen?

  Stel u vraag aan onze opleidingsexperts. We helpen u graag verder.

  Stuur een mail

  Openingstijden
  Werkdagen 09:00 tot 16:30

  Bellen
  020-5217400

  Academica University - Welkom