Toekomstgericht onderwijs

Toekomst­gericht Onderwijs

Onderwijskundig leiderschap voor het bouwen aan een toekomstgerichte school.

Over het herregistratieprogramma

Herregistratie­programma

Deeltijd

Startdatum

19-01-2022

Accreditaties

Schoolleidersregister

Resultaat

Certificaat geldig voor herregistratie Schoolleidersregister. Aantal punten: 40

Omvang

4 bijeenkomsten en zelfstudie. Studielast: 74 uur

Duur

5 maanden

Locatie

Amsterdam of incompany

Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. Een toekomstgericht onderwijsorganisatie kan kritisch reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit, maar staat ook in relatie tot de (trends in de) samenleving.

Binnen het programma van Toekomstgericht Onderwijs staat het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap centraal. Onderwijskundig leiderschap draait in de kern om het gebruiken en inzetten van de kennis van onderwijs en leerpsychologie in de eigen organisatie. We richten ons vooral op het aanbrengen van een goed kennisbasis van waaruit schoolontwikkelingen gestuurd kunnen worden.

Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

 • Het ontwikkelen van een gedegen en gedeelde visie op goed onderwijs.

 • De noodzaak en mogelijkheden voor curriculumontwikkeling.

 • Inzichten uit de cognitieve psychologie als basis voor toekomstgericht onderwijs.

 • Veel voorkomende onderwijsmythes en hun negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

 • De kansen en valkuilen van technologische vernieuwing.

 • Het vakmanschap van de docent en effectieve didactiek.

Voor wie?

Een programma voor schoolleiders die hun school willen ontwikkelen tot een lerende organisatie waarin er structureel geleerd en gewerkt wordt aan professionaliteit en de continue verbetering van de onderwijskwaliteit richting toekomstgericht onderwijs.

Het programma

Bijeenkomst 1

Thema's:

 • Actualisering onderwijsonderzoek en organisatieontwikkelingen

 • Onderwijsmythes

 • De doelen van het onderwijs en de positionering daarin

 • Gelijkheid of kansengelijkheid in het onderwijs

 • Gegarandeerd curriculum, schoolvisie en ambitie

Bijeenkomst 2

Thema's:

 • Nature vs nurture: ontwikkelbaarheid door doelgerichte oefening

 • Het belang en het ontwikkelen van hoge verwachtingen - how to become a high expectancy teacher

 • Onderwijskundig ontwerp, formatieve toetsing en differentiatie

 • Het gegarandeerd curriculum: doelmatig onderwijs ontwerpen en toetsting.

Bijeenkomst 3

Thema's:

 • De verschillende dimensies van het leren

 • Effeciteve didactische strategiën

 • Effectieve leerstrategieën

 • Effectieve feedback en motivatie

 • Leren reorganiseren en klassenmanagement

Bijeenkomst 4

 • Presentaties van de eigen curriculumanalyse en toekomstgerichte ambities daarin (incl. persoonlijke reflectie op het eigen leiderschap). Wij verzoeken u vriendelijk uw bestuurder uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Praktische informatie

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van 8 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Daarnaast zijn er 42 zelfstudie uren nodig. Dit programma beslaat een duur van 5 maanden; waarbij elke maand 1 opleidingsdag plaatsvindt, incl. de slotsessie. Dit levert u 40 van de 100 punten op die nodig zijn voor een herregistratie.

Professionaliseringsthema’s van Schoolleidersregister waarbij het aanbod aansluit:

 • Visiegestuurd onderwijs

 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Vragen?

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager. Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom