MET

Programma Excellent Teaching

Voor onderwijsprofessionals in het PO, VO en MBO.

Over het programma

Programma

Deeltijd

Accreditaties

In aanvraag bij NVAO (HBO master)

Resultaat

Diploma, na accreditatie als Master door de NVAO, om te wisselen naar diploma Master Excellent Teaching

Omvang

Studielast: 1680 uur, 20 uur per week

Duur

2 jaar

Locatie

Amsterdam

ECT

60

Het Programma Excellent Teaching richt zich op het versterken van de beroepscompetenties van excellente leraren en kwaliteitscoördinatoren in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Het is een tweejarige (deeltijd) professionele master (in aanvraag bij NVAO).

Deze competenties stellen de leraar in staat zijn uitdagende, boeiende en veeleisende functie met plezier en nog meer succes uit te voeren, waarbij de leraar een leidend lid is van het leerteam.  Het Programma Excellent Teaching  is ontworpen na een uitgebreide consultatie met het werkveld, zodat de inhoud en taken in het leerprogramma nauw aansluiten bij de beroepsvereisten van een excellente leraar. Het Programma Excellent Teaching  leidt op tot een leidende onderwijsprofessional binnen de eigen organisatie en daarbuiten.

Wat levert dit programma mij op?

 • Een diploma dat kan worden omgezet in een erkend diploma na accreditatie.

 • U leert u eigen onderwijskundige leiderschap te vergroten en in te zetten.

 • U krijgt een uitstekende evidence-informed kennisbasis.

 • Inzicht en kennis op goed onderwijs, een goed curriculum (ontwerp, kwaliteit van onderwijs en organisatie en het doen van gedegen onderwijs onderzoek).

 • Intensieve band met uw medestudenten en een sterk netwerk.

Voor wie?

Dit programma is voor ambitieuze onderwijsprofessionals in het PO, VO en MBO die nog beter onderwijs willen geven op het gebied van:

 • Het jonge kind. Dit is een specialisatie voor zij die zich vooral in het PO verder willen ontwikkelen.

 • De jongvolwassene. Dit is een specialisatie voor studenten die zich vooral in het VO willen ontwikkelen op het gebied van psychologie en pedagogiek in relatie tot een optimaal leerklimaat met oog voor kansengelijkheid en met attitude tot verbetering en bijdragen aan gedragsverwachtingen.

 • De Kwaliteitscoördinator. Dit is een specialisatie voor (toekomstige) Intern Begeleiders en Kwaliteitscoördinatoren. De kansen en valkuilen van technologische vernieuwing.

Toelatingseisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als bevoegde leraar

 • Geschikte leerwerkplek

Inhoud

Module 1: De evidence-informed leraar

Het programma start met een module waarin we kritische kennis over leertheorieën en cognitieve psychologie ontwikkelen. We belichten het onderzoek over hoge verwachtingen,  school- en klascultuur, motivatie en gedrag.  We kijken naar welke gevolgen deze kennis heeft op de klaspraktijk en verbinden zo de theorie met de praktijk.

Module 2: De leraar als architect

In deze module ontwikkelen we onze kennis over curriculum en curriculumontwerp, formatief handelen en het ontwerpen van leerdoelen. Er is in deze module een sterke nadruk op hoe we lessen opbouwen binnen een reeks lessen over een thema en hoe we curriculum, pedagogie, didactiek en evaluatie praktisch integreren.

Module 3: Onderwijskundig leiderschap

In deze module wordt veel aandacht besteed aan het werken met professionals en het verstaan van de bredere school als organisatie. Daarnaast passen we gedachtengoed van de professionele leergemeenschap toe in het werken aan een duurzame en weloverwogen aanpak. 

Module 4: Kwaliteit van onderwijs en organisatie

In deze module leren we, met behulp van o.a. kennis uit de cognitieve leerpsychologie en High Expectation Teacher, gerichte interventies uitvoeren om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ook leren we summatieve toetsing gebruiken voor ons handelen en leren we hoe de zorg op schoolniveau ondersteunend kan zijn aan het handelen in de klas.

Module 5: Onderzoek

In deze module leren we aan de hand van een vraagstuk uit  de beroepspraktijk een onderzoek uitvoeren. We leren hoe we een goede onderzoeksvraag kunnen formuleren en doen kennis op omtrent kwantitatieve en kwalitatieve methodes van onderzoek. We leren een passende methode van onderzoek inzetten voor het verzamelen van data in de eigen beroepspraktijk. We leren op basis van de analyse van de data conclusies trekken waarbij we de verbinding leggen met bronnen uit de wetenschap.

Module 6: Specialisatie

Naast de vijf basismodules biedt Het Programma Excellent Teaching  ook een specialisatiemodule. Dit laat de lerende toe, naast de brede kennis en vaardigheden ontwikkeld in de andere modules, ook kennis te verdiepen in één van de drie specialiteiten.

Wij bieden 3 specialisaties aan:

 • Het jonge kind. Dit is een specialisatie voor zij die zich vooral in het PO verder willen ontwikkelen.

 • De jongvolwassene. Dit is een specialisatie voor studenten die zich vooral in het VO willen ontwikkelen op het gebied van psychologie en pedagogiek in relatie tot een optimaal leerklimaat met oog voor kansengelijkheid en met attitude tot verbetering en bijdragen aan gedragsverwachtingen.

 • De Kwaliteitscoördinator. Dit is een specialisatie voor (toekomstige) Intern Begeleiders en Kwaliteitscoördinatoren. De kansen en valkuilen van technologische vernieuwing.

Praktische informatie

Resultaat: Na afronding van het Programma Excellent Teaching ontvangt u een diploma dat u – nadat dit programma is geaccrediteerd als Master door de NVAO  – kunt omwisselen in het diploma Master Excellent Teaching.

Studielast: Bij Academica  zorgen we voor een uitgebalanceerd programma dat het mogelijk maakt het Programma Excellent Teaching in 2 jaar af te ronden. Voor het totale programma staat een studielast van 1680 uur. De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week, waaronder lestijd. De lesdagen zijn gepland op de donderdag. 

De modules De evidence-informede leraar, De leraar als architect, Onderwijskundig leiderschap, Kwaliteit van onderwijs en organisatie zijn voor alle Programma Excellent Teaching studenten gelijk, daarna kan er gekozen worden voor een specialisatie tot PO leraar, VO leraar of IB/ZC’er.  Het programma wordt afgesloten met de module onderwijs en onderzoek. 

Locatie: U kunt het programma volgen in Amsterdam.

Investering: De investering voor het gehele programma is € 13.600. Deze prijs is exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a € 15,00 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementskosten gelden niet voor online bijeenkomsten. Het inschrijfgeld is vrijgesteld van BTW.

Docenten: Het programma wordt gegeven door onze kerndocenten waaronder Prof. Dr. Daniel Muijs, Sonja Broerse, Margreet Mulder MSc., Drs. Margareth de Wit MBA en Drs. Pim Pollen MBA.

Doorstuderen: Na afronding van dit programma kunt u instromen in onze opleiding tot schoolleider.

Vrijstellingen: Vrijstelling voor modulen is alleen mogelijk op grond van bewijslast van elders verworven competenties of afgeronde relevante erkende opleidingen. In het Onderwijs- en Examen Reglement staan zaken hieromtrent verder uitgewerkt. Deze staat op de ELO. Het aanvragen van een vrijstelling verloopt via de examencommissie nadat een student zijn inschrijving (a) heeft voltooid en (b) heeft betaald. Een verzoek kunt u indienen via het daarvoor bestemde formulier dat op de ELO staat. 

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Kiezen voor een opleiding of programma van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden.

Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager. 

Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies, wij informeren u graag!

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom