Leidinggeven aan verandering

Leidinggeven aan verandering

Een programma voor het borgen van kennis en kwaliteit in uw school.

  Over het herregistratieprogramma

  Herregistratie­programma

  Deeltijd

  Startdatum

  16-04-2021

  Accreditaties

  Schoolleiderregister

  Resultaat

  Herregistratie Leidinggeven aan verandering

  Duur

  5 sessies van 1 dag

  Locatie

  Amsterdam of incompany

  ECT

  2,5

  Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk voor deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

  Inhoud

  Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief leiding te kunnen geven aan verandering is het daarom noodzakelijk mensen in de (eigen) organisatie te begrijpen en ze te betrekken bij de doelen van de verandering. Uiteindelijk zal dit leiden tot duurzame verandering. Onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven in hoe schoolleiders effectiever kunnen opereren als leiders van veranderprocessen.

  In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar verandertrajecten in het onderwijs. Het Centre of High Performance publiceerde onlangs een uitgebreid onderzoek naar verandertrajecten. Ook Otto Scharmer en de ‘U-theorie’ wordt behandeld evenals Laloux met ‘Reinventing Organizations’ en de ‘Lerende organisatie’ van Peter Senge. Daarnaast gaan we in op de persoonlijke kant van leiderschap bij veranderingen. Hoe bewerkstellig je draagvlak en commitment? Het docententeam als eigenaar van het primair proces in relatie tot stakeholders binnen en buiten de schoolorganisatie.

  Academica-docenten hebben veel ervaring met verandertrajecten in het onderwijs. Het programma is zowel theoretisch als sterk praktisch georiënteerd. Voor eenieder die echt verder wil komen in professionaliteit en leiderschap.

  Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Aanleidingen voor verandermanagement in schoolorganisaties

  • Nederland: Het land van kansenongelijkheid

  • Stromingen, strategieën en modellen van verandermanagement

  • Verandermanagement als professie

  • De betekenis en rol van de organisatiecultuur en de biografische identiteit

  • Veranderen in een schoolorganisatie vanuit een heldere visie

  • Het betrekken van het team en stakeholders

  • Communicatie van veranderingen

  Programma

  Sessie 1:

  • Verandermanagement, inleiding en theorieën, het ontwerpen en ontwikkelen van een veranderproces, visieontwikkeling, mogelijke scenario’s en koersplan.

  • Verandering binnen de eigen school/organisatie, met focus op: helpt de verandering ook de leerprestaties van de leerlingen en hoe wordt de verandering duurzaam geborgd?

  Sessie 2:

  • Aan verandering moet leiding gegeven worden. Verschillende inzichten in leiderschapsmethodieken kunnen helpen om medewerkers te inspireren, motiveren en verder brengen bij veranderingsprocessen. Skills en competenties. Zelfsturing en complexe veranderprocessen.

  • Implementeren van strategieën voor verandering, plan van aanpak voor verandering (team, school, stakeholders).

  • Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

  Sessie 3:

  • Cultuurverandering en weerstand. Vanuit een praktijkcase worden de nieuwe inzichten gekoppeld aan de eigen schoolorganisatie . Gebruik data en toepassing.

  • Transfer naar de eigen praktijk.

  • Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

  Sessie 4:

  • Ochtendprogramma: eindopdracht alle deelnemers

  • Lunch

  • Uitreiking certificaten

  Aanmelden

  In 2021 vinden de bijeenkomsten plaatsen op vrijdag 16 april, maandag 31 mei, dinsdag 22 juni en dinsdag 6 juli.

  Investering

  Direct contact

  Vragen?

  Stel u vraag aan onze opleidingsexperts. We helpen u graag verder.

  Stuur een mail

  Openingstijden
  Werkdagen 09:00 tot 16:30

  Bellen
  020-5217400

  Academica University - Welkom