Leidinggeven aan verandering

Leidinggeven aan verandering

Een programma voor het borgen van kennis en kwaliteit in uw school.

Over het herregistratieprogramma

Herregistratie­programma

Deeltijd

Startdatum

20-01-2022

Accreditaties

Schoolleidersregister

Resultaat

Certificaat geldig voor herregistratie Schoolleidersregister. Aantal punten: 60

Omvang

4 bijeenkomsten en zelfstudie. Studielast: 74 uur

Duur

5 maanden

Locatie

Amsterdam of incompany

Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief leiding te kunnen geven aan verandering is het daarom noodzakelijk mensen in de (eigen) organisatie te begrijpen en ze te betrekken bij de doelen van de verandering. Uiteindelijk zal dit leiden tot duurzame verandering. Onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven in hoe schoolleiders effectiever kunnen opereren als leiders van veranderprocessen.

Tevens is het voor schoolleiders van groot belang om te kunnen inspireren en motiveren en effectieve coaching- en feedbackvaardigheden te gebruiken. Een schoolleider kan deze vaardigheden leren.

Er zal aandacht worden besteed aan een aantal belangrijke theoretische achtergronden en kaders met betrekking tot verandermanagement. Deze kaders worden gebruikt ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling tot succesvol change agent die leiding geeft aan de veranderingen binnen de school.

Hierbij brengen we de volgende focus aan:

 • Kennis van verander strategieën.

 • Het verhogen van de verandercapaciteit en veranderbereidheid.

 • De rol van de leider bij verandering.

 • Inzicht in functionele en cultuurverandering.

 • Zwakke en sterke competenties.

Voor wie?

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Hoe kom het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de ander op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team.

Ontwikkelen van effectief leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen: (sterke en minder sterke competenties, persoonlijkheidskenmerken, passie, normen en waarden e.d.), en deze zelfkennis benutten en effectief te kunnen vertalen naar de schoolleiderspraktijk

Programma

Bijeenkomst 1:

Thema's:

 • Verandermanagement in de literatuur.

 • Visie op leren en leren organiseren.

 • Visie op veranderen.

 • Aanleidingen tot succesvol veranderen.

 • Systeemdenken en leerstoornissen van een organisatie.

Bijeenkomst 2:

Thema's:

 • Verandermanagement - Stromingen in het verandermanagement.

 • Strategieën voor verandering en verandermodellen voor toepassing in de eigen praktijk.

 • Onderwijskundig verandermanagement.

 • Stakeholdermanagement.

Bijeenkomst 3:

Thema's:

 • Veranderbereidheid.

 • Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

 • Verandermanagement als strategie.

Bijeenkomst 4:

 • Presentaties van de eigen casussen en onderzoek verandertraject (incl. persoonlijke reflectie op eigen leiderschap). Wij verzoeken u vriendelijk uw bestuurder uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Praktische informatie

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van 8 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Daarnaast zijn er 42 zelfstudie uren nodig. Dit programma beslaat een duur van 5 maanden; waarbij elke maand 1 opleidingsdag plaatsvindt, incl. de slotsessie. Dit levert u 60 van de 100 punten op die nodig zijn voor een herregistratie.

Professionaliseringsthema’s van Schoolleidersregister waarbij het aanbod aansluit:

 • Verandermanagement

 • Persoonlijk Leiderschap

 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Vragen?

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager. Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom