Kennis en kwaliteitsontwikkeling

Kennis en kwaliteits­ontwikkeling

Een programma voor het borgen van kennis en kwaliteit in uw school.

Over het herregistratieprogramma

Herregistratie­programma

Deeltijd

Accreditaties

Schoolleidersregister

Resultaat

Certificaat geldig voor herregistratie Schoolleidersregister. Aantal punten: 70

Omvang

5 bijeenkomsten en zelfstudie. Studielast: 93 uur

Duur

5 maanden

Locatie

Amsterdam of incompany

Overig

Start in januari 2022

Wat is kwaliteitszorg onderwijs?

Krijg zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsprocessen en secundaire (ondersteunende) processen in uw school. Op een systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement duurzaam te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk. Deze leergang is ontworpen voor schoolleiders die kwaliteitsverbetering in hun school willen verankeren en de lerende houding en vakmanschap van alle medewerkers willen bevorderen.

We onderzoeken over welke kwaliteiten een goede docent moet beschikken en waar kwalitatief goed onderwijs aan moet voldoen. Hoe herkennen we een goede docent? Welke vaardigheden en kennis moet een goede docent eigenlijk hebben om zo effectief mogelijk les te geven? Wat is goed onderwijs en aan welke voorwaarden moet voldaan worden om het primaire proces optimaal te laten verlopen? Deze vragen zijn niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst relevant.

Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

 • Het ontwikkelen van een gedegen en gedeelde visie op goed onderwijs.

 • De noodzaak en mogelijkheden voor kenniscurriculumontwikkeling.

 • Inzichten uit de cognitieve psychologie als basis voor kwalitatief goed onderwijs.

 • Veel voorkomende onderwijsmythes en hun negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

 • De kansen en valkuilen van technologische vernieuwing.

 • Het vakmanschap van de docent en effectieve didactiek als basis voor echt goed onderwijs met hoge opbrengsten.

Voor wie

Een programma voor schoolleiders die hun school willen ontwikkelen tot een lerende organisatie waarin er structureel geleerd en gewerkt wordt aan professionaliteit en de continue verbetering van de onderwijskwaliteit richting toekomstgericht onderwijs.

Kwaliteitszorg in het onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. Een toekomstgericht onderwijsorganisatie kan kritisch reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit, maar staat ook in relatie tot de (trends in de) samenleving.

Leerlingen groeien daarentegen op in een wereld waarin digitale technologie niet meer is weg te denken uit hun leven en globalisering veel invloed heeft op hoe men samenleeft, werkt en communiceert. Al deze snelle veranderingen en ontwikkelen triggeren bij velen de vraag of het onderwijs leerlingen nog wel goed voorbereidt op de toekomst en of we leerlingen niet anders moeten onderwijzen. Moeten onderwijsdoelen worden bijgesteld? En hoe bouwen wij een kennisrijk, gegarandeerd curriculum dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk leerlingen leren?

Programma

Bijeenkomst 1:

Thema’s:

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement

 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit

 • Visie op leren en doceren

 • Professioneel kapitaal

Bijeenkomst 2:

Thema’s:

 • Kwaliteit van het onderwijs in Nederland

 • Wet- en regelgeving over onderwijskwaliteit

 • Duurzame onderwijsinnovatie

 • Vertaling van innovatie naar uw eigen school en kwaliteitsaanpak

Bijeenkomst 3:

Thema’s:

 • Aanpak van een High Performance Organization

 • Kenmerken van een lerende organisatie en professionele leergemeenschap

 • Hoe wordt mijn eigen organisatie een High Performance Organization?

 • De minimale eisen van een High Performance Organization

 • Een kwaliteitsaanpak voor een High Performing School

Bijeenkomst 4:

Thema’s:

 • Het nut en de noodzaak van een kwaliteitszorgsysteem

 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap

 • Schoolbezoek

Bijeenkomst 5:

 • Afsluitende presentatie over de geschreven paper. Wij verzoeken u vriendelijk uw bestuurder uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Praktische informatie

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Daarnaast zijn er 53 zelfstudie uren nodig. Dit programma beslaat een duur van 5 maanden; waarbij elke maand 1 opleidingsdag plaatsvindt, incl. de slotsessie. Dit levert u 70 van de 100 punten op die nodig zijn voor een herregistratie.

Professionaliseringsthema’s van Schoolleidersregister waarbij het aanbod aansluit:

 • Kwaliteitsmanagement

 • Professionele leergemeenschappen

Vragen?

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager. Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering?

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom