In relatie staan tot de omgeving

In relatie staan tot de omgeving

Samenwerken in de stad en regio

  Over het herregistratieprogramma

  Herregistratie­programma

  Deeltijd

  Accreditaties

  Schoolleiderregister

  Resultaat

  Herregistratie In relatie staan tot de omgeving

  Duur

  4 sessies van 1 dag

  Locatie

  Amsterdam of incompany

  ECT

  2,5

  In relatie staan tot de omgeving is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde ten gunste van het leerproces van leerlingen. Hier wordt mee bedoeld dat scholen een wederkerige samenwerking zoeken met de ouders, de stichting en het bestuur, maar ook met het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, de buurt, de gemeente, de wijkteams, jeugdzorg enz. Van verticale governance naar horizontale governance.

  Inhoud

  Er wordt tijdens deze leergang gekeken wanneer en hoe scholen samenwerking moeten zoeken en een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkeling. Kwesties zoals veiligheid en gezondheid, voortijdig schoolverlaten, psychosociale problematiek of misschien wel het verlagen van kansenongelijkheid. Daartoe hoort ook het zicht hebben op nationale-, Europese- en globale ontwikkelingen. Een heldere identiteit van de school is hierbij van belang, evenals een nauwe samenwerking met voorschoolse opvang, speciaal onderwijs en het VO. Echter, scholen worstelen met de hoeveelheid aan (beleids)doelen, met het professionaliseren van hun eigen vaardigheden en met het tonen van lef om in een dergelijke context zelf professionele ruimte te creëren waarbinnen zij maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren.

  In relatie staan tot de omgeving betekent het kijken naar de maatschappelijke strategievorming en verantwoording in de organisatie en in hoeverre we die ‘op orde hebben’. We onderzoeken hoe belanghebbenden/stakeholders een actievere rol kunnen spelen in het ontwikkelen en uitvoeren van het aanbod voor leerlingen en hoe de school anders georganiseerd kan worden zodat er samengewerkt kan worden om lokale maatschappelijke samenwerking in gang te zetten. Een ding is zeker: de leiders in de school hebben hierin een fundamentele en verantwoordelijke rol om dit te realiseren!

  Programma

  Sessie 1:

  • Creëren van maatschappelijke meerwaarde, verbinding met die samenleving, succesvol samenwerken, duurzame betrokkenheid ontwikkelen samen met medewerkers/stakeholders

  Sessie 2:

  • Verhouding bestuur/ toezicht, taakverdeling bestuur en schoolleiding, strategie, identiteit en communicatie

  Sessie 3:

  • Leren, het leerproces en de borging hiervan. De invloed van externe factoren op de school. Demografische en regionale factoren die van invloed zijn op de school, het onderwijs en het onderwijs in de toekomst.

  Sessie 4:

  • Ochtendprogramma: eindopdracht door alle deelnemers

  • Gezamenlijke lunch

  • Middag: uitreiking certificaten

  Aanmelden

  Investering

  Direct contact

  Vragen?

  Stel u vraag aan onze opleidingsexperts. We helpen u graag verder.

  Stuur een mail

  Openingstijden
  Werkdagen 09:00 tot 16:30

  Bellen
  020-5217400

  Academica University - Welkom