High performing teachers

Post-HBO opleiding High Performing Teachers

Voor docenten die zich willen verdiepen in de wetenschap van het lesgeven

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Startdatum

14-01-2022

Resultaat

Post-HBO diploma High Performing Teachers. Deelvrijstelling voor Programma Excellent Teaching

Duur

10 bijeenkomsten verdeeld over twee schooljaren

Locatie

Amsterdam of incompany

De primaire doelstelling van het de Post-HBO opleiding High Performing Teachers is om de didactische kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals te verdiepen, te verbreden en te versterken.

Het programma is opgebouwd uit thema’s van High Performing Schools, het Core Content Framework en het Programma Excellent Teaching. Hiermee willen wij op een efficiënte en duurzame manier bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de onderwijsprofessional en zo de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Deze opleiding is geschikt voor scholen en leraren die hun didactische kennis en vaardigheden naar een hoger niveau willen tillen.

Koppeling met praktijk

De deelnemers krijgen ter voorbereiding van elke bijeenkomst een inhoudelijk relevant verdiepend artikel aangeboden dat in de bijeenkomsten zelf wordt besproken. Hierbij staan de implicaties van de theorie voor de praktijk centraal. Er kunnen ook stellingen, praktijkcasussen of discussiepunten door de leraren zelf worden ingebracht. Tevens is er de mogelijkheid om extra verdieping te bieden op zelfgekozen onderwerpen die voor de leraren actueel zijn.

Deelnemers krijgen tussen de bijeenkomsten opdrachten mee om de opgedane kennis en inzichten in de praktijk te brengen, zodat er terugkoppeling plaats kan vinden binnen de opleiding met betrekking tot de leerervaringen. Anderzijds worden deelnemers zoveel mogelijk geëquipeerd en ondersteund om naast hun persoonlijke ontwikkeling ook hun eigen schoolteam (en daarmee het curriculum) in ontwikkeling te brengen. Dit vereist meer organisatie- en veranderkundige kennis en is essentieel om de meer lange termijndoelen in het organisatiebeleid te kunnen realiseren.

Inhoud

De Post-HBO opleiding High Performing Teachers bestaat uit 10 bijeenkomsten verdeeld over twee schooljaren en wordt begeleid onder het toeziend oog van Dean prof. Daniel Muijs en uitgevoerd door de kerndocenten van Academica University of Applied Sciences. 

Gedurende deze bijeenkomsten krijgt de groep onderwijsprofessionals de nodige kennis, begeleiding en strategieën om nog beter te functioneren. De bijeenkomsten vinden gemiddeld één keer per maand plaats.

Daarnaast maken deelnemers steeds de vertaalslag naar hun eigen praktijk door middel van het maken van praktijkopdrachten en het voorbereiden van lessen of andere taken.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Hoe leren leerlingen?

  • Hoge verwachtingen

  • Het ontwerpen en geven goed gestructureerde lessen

  • Responsief lesgeven

  • Goede kennis van het curriculum en vakinhouden - Rekenonderwijs

  • Goede kennis van het curriculum en vakinhouden - Taal- en leesonderwijs

  • Effectief gebruik maken van toetsing 

  • Effectief managen van gedrag 

  • Een brede professionele verantwoordelijkheid dragen 

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Investering

De investering voor de Post-HBO opleiding High Performing Teachers bedraagt €4750 per persoon, inclusief formele afronding. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. En exclusief de kosten voor boeken, andere lesmaterialen en arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch a €15,00 excl. btw per bijeenkomst). Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Vragen of advies nodig?

Kiezen voor een opleiding van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u meer gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren, neem hiervoor contact met ons op.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom