High Performing Schools

High Performing Schools

In 2 jaar tijd van een reguliere school naar een High Performing School!

Over de leergang

School­ontwikkel­traject

Deeltijd

Startdatum

25-01-2022

Duur

2 jaar (20 bijeenkomsten)

Locatie

Amsterdam

ECT

20

Overig

Start in februari 2022

Waardevol onderwijs voor álle leerlingen

Inzichten uit de cognitieve psychologie laten zien dat intelligentie niet alleen erfelijk is, maar veel te maken heeft met de hoeveelheid intellectuele bagage die een kind vanuit huis meekrijgt. Het onderwijs zou dit moeten ondervangen en alle leerlingen goed onderwijs moeten bieden, ook leerlingen met een lagere sociaaleconomische status.

Daarnaast is er nog veel winst te halen in het innoverend en verbeterend vermogen van scholen. Er wordt nog weinig samengewerkt door onderwijsprofessionals en veel veranderingen en verbeteringen worden nog van boven opgelegd, in plaats van dat ze vanuit het onderwijzend personeel zelf komen. Vanuit deze overtuiging heeft Academica het programma ‘High Performing Schools’ (HPS) ontwikkeld: een intensief tweejarig veranderprogramma waarin scholen worden begeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen.

Evidence-informed

Door onderzoek naar de best presterende scholen wereldwijd, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, weten we wat ervoor nodig is om een goed presterende school te worden; een school waar álle leerlingen tot buitengewone prestaties worden uitgedaagd.

De basiskenmerken van een High Performing School

 1. Een heldere en gedeelde visie.

 2. Hoge normen en verwachtingen voor álle leerlingen.

 3. Effectief Schoolleiderschap.

 4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie.

 5. Curriculum, instructies en toetsen uitgelijnd met kerndoelen.

 6. Frequente controle op kwaliteit van het leren en lesgeven.

 7. Gerichte professionele ontwikkeling d.m.v. professionele leergemeenschappen.

 8. Ondersteunende leeromgeving.

 9. Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.

 10. Een academische cultuur die mensen inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie.

Voor wie?

Het High Performing Schools-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders en docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Voor onderwijsprofessionals die grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de ontwikkeling van hun scholen die onderdeel willen zijn van een school waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

Elke deelnemende school in het primair en voortgezet onderwijsstelt een zogenaamd ‘change-team’ samen met daarin een schoolleider, teamleider(s), IB’er(s) en/of ambitieuze docenten. Dit team participeert actief in het proces en is daarmee een rolmodel voor anderen.

Over het programma

Een school waar álle leerlingen leren. Een High Performing School is een school waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven aan alle leerlingen. Het High Performing Schools-traject (HPS) is een begeleid, wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject.

Wilt u?

 • Goed en waardevol onderwijs voor álle leerlingen?

 • Uitstekende leerkrachten en excellente schoolleiders?

 • Een cultuur van continue verbetering en vernieuwing?

 • Een breed leerrendement?

Dan is dit verandertraject echt iets voor u!

Waarom?

Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders die een school willen creëren waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgt aangeboden, zodat het veranderprogramma succesvol kan worden voltooid.

Reeds 600 scholen hebben het HPS-programma gevolgd. Het netwerk ambieert om tweemaal per jaar samen te komen om ervaringen uit te wisselen en verder te professionaliseren.

Onderzoek: Meer leerwinst als High Performing School

High Performing Schools zijn scholen die een intensief en duurzaam verbetertraject volgen op basis van wetenschappelijke inzichten. Prof. dr. Orhan Agirdag vergeleek scholen die geen HPS-traject hebben gevolgd met scholen die dat wel hebben gedaan. De resultaten zijn representatief en delen wij - met gepaste trots - met u.

Scholen die een HPS-traject hebben gevolgd hebben 3 tot 6 maanden meer leerwinst ten opzichte van scholen die geen HPS-traject hebben gevolgd. Deze leerwinst is vooral zichtbaar op het gebied van taal en rekenen.

Een High Performing School levert dus niet alleen jou als professional veel op, maar levert ook leerwinst op voor jouw leerlingen.

Een prachtige win-win!

Bekijk de video
HPS leerwinst

Structuur

Het traject heeft als doelstelling uzelf en uw school tot een High Performing School te ontwikkelen. De focus ligt op het ontwikkelen van breed en hoog leerrendement, uitstekende docenten en excellente schoolleiders binnen een professionele schoolcultuur en leergemeenschap. U blijft zich ook na afloop verder ontwikkelen door het bijwonen van onze AtSchool-netwerkbijeenkomsten.

Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten verdeeld over 2 schooljaren, waarin de schoolleider en het change team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgen om het veranderprogramma succesvol af te ronden. De bijeenkomsten zijn van 9-16 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Tijdens de bijeenkomsten staan steeds één of meerdere pijlers uit het werk van André de Waal centraal. Doormiddel van interactieve sessies wordt u meegenomen in de meest recente inzichten rond deze thema’s. Daarnaast maakt u steeds de vertaalslag naar uw eigen organisatie.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager.

Online leeromgeving

U krijgt toegang tot onze online leeromgeving. Hier staat alle informatie over het traject, (extra) leermaterialen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Deze leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en om contact te houden met andere deelnemers en docenten.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom