Controller in het onderwijs

Controller in het Onderwijs

Van specialist tot strategisch adviseur

Over de leergang

Leergang

Deeltijd

Startdatum

16-05-2022

Resultaat

Certificaat

Duur

5 dagen

Locatie

Amsterdam of incompany

ECT

33 PE / 1 ECT

De controller is dé bedrijfsvoeringsadviseur en businesspartner van het topmanagement of het bestuur: zij brengen inzichten en vaardigheden die geen andere rol in de organisatie brengt. Met kennis van financiële instrumenten en processen leiden zij de doelmatigheidsdiscussie en begeleiden zij financiële en niet-financiële grootschalige veranderingen in het onderwijs. Uw organisatie stelt eisen aan prestaties, professionaliteit en kwaliteit. Flexibilisering staat hoog op de agenda. 

Vanuit uw financiële expertise heeft u een belangrijke rol in de organisatie en staat u uw bestuur bij in het nemen van vergaande strategische beslissingen. Uw functie wordt steeds belangrijker en ontwikkelt zich naar een meer strategische bedrijfsvoeringadviseur en businesspartner: de moderne business controller. 

In vijf dagen wordt u aan de hand van theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers meegenomen in de uitdagingen van de controller in het onderwijs.

Wilt u? 

 • Als professional beter uit de verf komen?

 • Effectiever invloed uitoefenen in uw organisatie?

 • Meer kennis van nieuwe concepten en technieken van finance & control?

 • Gerichter kunnen bijdragen aan de uitdagingen in het onderwijs? 

Dan is deze leergang echt iets voor u! 

Voor wie?

Deze 5-daagse leergang is vooral geschikt voor mensen met ambitie die excellent willen presteren, tenminste een hbo-opleiding hebben afgerond en die werken als financieel medewerker, controller of manager in de onderwijssector. Als u al een tijdje in een andere sector werkzaam bent als financieel specialist, en u wilt de overstap maken naar het onderwijs, dan is deze leergang ook zeer interessant voor u. Als u vanuit projectmanagement of advies de overstap naar controller maakt, heeft deze leergang ook veel te bieden. 

 De leergang Controller in het Onderwijs is bestemd voor: 

 • Financieel managers 

 • Controllers Onderwijs 

 • Managers Finance & Control 

 • Hoofden Bedrijfsvoering 

En voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van management control van beleid en beheer in het onderwijs. 

Online leeromgeving 

U krijgt toegang tot onze online leeromgeving. Hier staat alle informatie over het traject, (extra) leermaterialen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Deze leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en om contact te houden met andere deelnemers en docenten. 

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Programma

In vijf modules wordt u aan de hand van theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers meegenomen in de uitdagingen van de controller in het onderwijs.

Module 1: Management control

Elke organisatie wordt ‘op koers gehouden’ door een samenhangend geheel van instrumenten: beheersing, verantwoording, toezicht en risicomanagement. Het gaat hierbij om het beïnvloeden van het gedrag van mensen in de organisatie om de doelstellingen van de organisatie op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Dit is het zogenaamde management control systeem. Deze module biedt inzicht in een aantal verschillende bestaande en min of meer traditionele concepten van management control binnen en buiten het onderwijs. Er is vooral aandacht voor inspirerende:

 • Andere vormen van sturing (tweebenig).

 • Andere vormen van informatie (effectmeting, proxy measures, perceived values).

 • Andere vormen van control (meer extern).

 • Andere vormen van organiseren (professionele ruimte).

 • En andere steeds belangrijker wordende bedrijfsprocessen (exploratief).

Voor een ambitieuze bedrijfsvoeringadviseur in een veranderende en vernieuwende organisatie, zullen deze inspirerende mogelijkheden zeer welkom zijn voor de te voeren dialoog met het bestuur, het topmanagement, de medewerkers en de relevante stakeholders.

Module 2: Shift Happens

Met steeds meer verantwoordelijkheden in het onderwijs in een veranderende maatschappelijke context, verandert ook de sturing en control van de organisatie. In uw werk hebt u zich daar toe te verhouden. Na jaren van decentralisatie is er een overload aan bureaucratisering zonder dat de belangrijke beheersingsprocessen integraal worden aangepakt. De veranderende externe en interne eisen betekenen iets voor u en uw presteren.: een ander rol, met andere kernwoorden en andere benaderingen. ook andere informatie, andere adviezen of andere werkprocessen om de organisatie effectiever te maken en de outcome beter.

In deze module komen de meest actuele en meest relevante ontwikkelingen voor de onderwijssector aan de orde en wat dat door voor u als dé businesspartner van het topmanagement en bestuur betekent. De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • De Nederlandse inrichting van het onderwijsveld is bijzonder, met bijzondere eisen.

 • Strategie en strategieontwikkeling, zowel financieel als niet-financieel.

 • Publieke waardecreatie door de eigen onderwijsorganisatie. Zichtbare meerwaarde van de controller in de organisatie.

 • Positionering van control in de organisatie en de effectiviteit van de controller.

Module 3: Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV)

De controller beoordeelt de waarde van informatie: is het genoeg om besluiten op te nemen? Een organisatie, en zeker een onderwijsorganisatie, heeft niet genoeg aan alleen financiële informatie als stuurinformatie. De controller vervult een bepalende en cruciale rol in het informatiemanagement van een onderwijsorganisatie. In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inrichting van een bestuurlijke informatieverzorging, inclusief de te overwinnen dilemma’s en knelpunten.

 • Rol van risico’s in de stuurinformatie.

 • Opzet, inhoud en werking van planning en control instrumenten, zowel soft als hard controls.

 • De rol van (financiële en niet-financiële) kengetallen.

De ambitieuze controller is de spil in het informatiemanagement van een onderwijsorganisatie en zal de inzichten van deze module haast dagelijks kunnen en moeten toepassen.

Module 4: Financial accounting

Tijdens deze module komen de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het vlak van Management en Financial Accounting binnen de publieke en non-profit sector aan bod. De docent gaat in op thema’s als kostenanalyse, kostprijsberekening, budgettering, investeringsselectie en verslaggeving. Hierbij worden de nodige praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Tevens gaan de deelnemers zelf met cases aan de slag.

Voor een onderwijsorganisatie zijn onderwerpen als kostenanalyse en kostprijsberekening, budgettering, investeren en investeringsselectie, vermogensbehoefte en vermogensvorming zeer relevant. De controller dient een bepalende rol te vervullen in de genoemde onderwerpen. In deze module behandelen we enige veel voorkomende en enkele nieuwe technieken van accounting. De dag heeft een sterk interactief karakter. Er wordt gewerkt met meerdere cases, zowel voor het onderdeel Management Accounting (korte cases) als het onderdeel Financial Accounting (analyseren jaarverslagen).

Module 5: Inrichting van control: balans tussen professionals en beheersing

Een onderwijsorganisatie is een professionele organisatie waarbij het primaire proces plaatsvindt tussen docent en leerling/student. De doelstellingen van de organisatie zijn overstijgend en worden gerealiseerd binnen de bandbreedte van de resources. In deze module van de leergang, komt aan orde dat de controller ook de waarheid achter de cijfers laat zien, tegenwicht aan bestuurders en topmanagers moet bieden met te veel of te weinig optimisme en een eerlijke mening moet geven over strategische keuzes. De controller is bovendien in staat om snel in te spelen op relevante ontwikkelingen en trends en is daarmee dé business partner voor het bestuur en het topmanagement.

Iedere controller maakt een afweging omtrent accenten van beheersing en vrijheid. Ieder organisatie heeft waarden die bij de inrichting en de sturing voorop staan. Ieder bestuur heeft doelstellingen en interpretaties van de context. De centrale vraag van deze module is hoe het meest geschikte vorm van management control wordt ingezet en op grond van welke waarden, inzichten en discussies.

Docenten

Onze docenten zijn zeer ervaren control-professionals, die ook hun sporen in de onderwijssector hebben verdiend. Zij gebruiken relevante kennis en ervaring uit andere sectoren in deze leergang. Ook ontmoet u tijdens de modules verschillende gastsprekers en vakdocenten.

Prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman werkt al meer dan 25 jaar aan versterking van strategie en management control in de publieke en de non profitsector. Als mede oprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en als (gast-)hoogleraar Public Governance van de Non-profitsector aan de University of Stellenbosch, de Erasmus Universiteit (Esaa), de University of Central Florida te Orlando (FL) en George Mason University in Arlington/Washington (VA/DC). Maar ook in de praktijk als commissaris, toezichthouder in onderwijs, zorg en bij woningbouworganisaties heeft hij actuele ervaring met de complexe uitdagingen van publieke organisaties. Thans is hij ook voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Prof. dr. Hans Bossert

Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiekprivate samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als Lector Finance & Accountancy bij InHolland en is hoogleraar aan de University of  Stellenbosch, School of Public Leadership.

Drs. Esther Spetter RC

Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interim-directeur Finance & Control in het publieke en maatschappelijke domein. Haar opdrachten richten zich op het brede spectrum van control, risicomanagement en governance. Zij is toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en een stichting met maatschappelijk vastgoed.

Dr. Tjerk Budding

Tjerk Budding is een ervaren docent en onderzoeker op het vlak van accounting en control binnen de publieke en non-profit sector. Hij is als associate professor en opleidingsdirecteur verbonden aan het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam staan, waaronder zowel een Nederlandstalig als Engelstalig handboek. Tjerk Budding heeft diverse adviesfuncties, waaronder voor het ministerie van Financiën, de Rijksuniversiteit Groningen en de FAMO. Ook is hij lid van de raad van toezicht (en voorzitter van het audit committee) van een instelling voor voortgezet onderwijs.

Drs. Robert Leeftink RC

Robert Leeftink is Registercontroller en lid van het College van Bestuur van MBO Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van de controlfunctie in deze instelling na een ontvlechting. Daarvoor was hij op verschillende (directie)functies verantwoordelijk voor finance en control bij een aantal andere instellingen in de publieke sector.

Aanmelden

Investering

Deze leergang kost € 3.999, inclusief het boek De veranderende rol van de public controller. Tevens krijgt u toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk. En exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a € 15,00 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Het inschrijfgeld is vrijgesteld van btw.

Direct contact

Vragen over de leergang?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom