Webinar #8

De Impact van vrouwen als Leider

Meer dan ooit hebben organisaties behoefte aan sterke professionals op belangrijke posities. Effectieve leiders ondersteunen hun organisaties namelijk bij het maximaliseren van hun doelstellingen door het continu werken aan het ontwikkelen van de medewerkers.

Het is daarom interessant dat, alhoewel meer dan de helft van de arbeidsmarkt vrouw is, we dit potentieel nog steeds onvoldoende benutten, en de top van organisaties nog steeds door mannen worden ingevuld. Zoals de senior McKinsey partner Vik Malhotra zegt “For women, the corporate talent pipeline is leaky and blocked.”

In deze webinar ga ik in op de impact van vrouwen als leider. De zgn. Zelfverzekerdheid kloof geeft ons inzichten in verschillen tussen mannen en vrouwen en business casussen geven inzicht in de noodzaak om meer vrouwen in positie te brengen in arbeidsorganisaties. Tevens behandel ik de valkuilen bij en tips voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van vrouwen in organisaties. Tenslotte, wordt op basis van het belangrijke onderzoek van de Stanford University de samenhang tussen identiteit en competentie behandeld.

We wensen u weer veel plezier bij het volgen van deze webinar!

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning