Webinar #48

Geliefd of gevreesd? - Wat voor status heeft uw leiderschap

Wat is beter geliefd of gevreesd? Wat betekent dit voor uw leiderschap? Moet een leider zoeken naar een gewogen balans tussen beide?

Gedragswetenschappers geven aan dat leiders voornamelijk beoordeeld worden op twee kenmerken; competentie en warmte. Hieruit volgt een beeld dat werknemers van u als leidinggevende hebben. Dit beeld is op dat moment voor hen de waarheid. De voor hen gevormde waarheid beïnvloedt uiteindelijk hun gedrag en prestatie. Is het dus absoluut noodzakelijk om als leider alleen competent te zijn of wordt u allereerst op de warmte-dimensie beoordeelt? En hoe kan u hier zo effectief mogelijk op inspelen? 

 In haar boek “Making Shift Happen” geeft Margareth de Wit hier antwoord op. In deze Webinar licht zij een aantal basisprincipes toe;

  • Wat is beter geliefd of gevreesd

  • Wat is zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

  • Kan iemand te veel zelfvertrouwen aanleren

  • Het positieve effect van zelfvertrouwen op leiderschapseffectiviteit en medewerkersbetrokkenheid

  • Manieren om de perceptie die anderen hebben over uw uitstraling te verbeteren

  • Invloed van het veranderen van uw gedrag

Wij wensen u veel plezier bij het beluisteren en kijken van deze webinar.

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning