Webinar #39

Making Shift Happen

We zouden ons allemaal meer bewust moeten zijn van de impact die we dagelijks al hebben en nog meer zouden kunnen benutten. De zoektocht van organisaties naar beter met elkaar omgaan, gebruikmakend van de kennis en kunde van iedereen, ­­ligt besloten in het begrijpen hoe we onze eigen impact succesvol kunnen maken. De tijd van ‘zij versus wij’ is voorbij, we zijn zelf aan zet om de shift te maken.

In deze webinar neemt Margareth de Wit u mee langs de lijn zoals ze haar boek heeft geschreven. Hierin beschrijft ze de tien stappen uit haar boek hoe je je als leidinggevende kunt trainen om gewenste transities in je organisatie te bewerkstelligen. Met dit boek wilt ze je uitdagen en handvatten bieden om een bewuste transitie in je effectief leiderschap mogelijk te maken, omdat iedereen het waard is het verschil te maken.

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning