Webinar #26

De kunst van het nemen van effectieve beslissingen

Beslissingen zijn de bouwstenen voor succes of mislukking. Beslissingen worden ofwel te snel gemaakt, uitgesteld of er worden slechte beslissingen genomen. Mensen hebben daarnaast de neiging om moeilijke beslissingen te vermijden. Onderzoek toont aan dat er een sterke correlatie is tussen besluitvorming en leiderschapseffectiviteit.

In dit Webinar bespreekt Margareth de Wit de twee pijlers van effectieve besluitvorming; besluitvaardigheid en daadkracht.  Hoe kunnen we tot een goede besluitvaardigheid komen en wat houdt het besluitvormingsproces eigenlijk in? Daarnaast wordt ingegaan op het effect van besluitvorming op onze organisatie en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we wij onze besluitvormingsprocessen effectiever maken. Vier basiselementen worden tenslotte als handvatten aangereikt voor een effectiever besluitvormingsproces voor ons allemaal.

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning