Webinar #24

De emotionele besmetting: De impact van uw leiderschap

Emoties en gedragingen zijn absoluut besmettelijk.  Als we de onderzoeken doortrekken naar de invloed van leiders en hun leiderschapsstijl, kunnen we constateren dat leiders een belangrijke rol spelen in het reguleren van de emoties van medewerkers en daarmee de sociale context van de organisatie. Deze zogenaamde emotionele besmetting is van groot belang om als leidinggevende en professional te begrijpen en te reguleren, in het succesvol leiden en begeleiden van uw team en organisatie.

In deze Webinar wordt de impact van de besmetting van uw dagelijks gedrag als leider en professional besproken. Er zijn 4 niveaus van professionele besmetting waar u zich bewust van dient te zijn. Ik laat u zien wat u kunt doen om deze vier niveaus positief te beïnvloeden. Daarnaast bespreek ik de beeldvorming op basis van het principe van uw competentie en de warmte die u uitstraalt. Met drie clusters van gedragingen geef ik u de mogelijkheid om in uw besmetting de regie te voeren.

Veel inspiratie en luisterplezier!

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning