Opening academisch jaar

Op donderdag 16 september was bij Academica de opening van het Academisch jaar. Ook werd het nieuwe gebouw van Academica geopend aan de Weteringschans in Amsterdam. Een heuglijke dag met een openingspeech van bestuurder Margareth de Wit, de lancering van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) en een feestelijke diploma-uitreiking van onze schoolleidersopleiding.  

Een stap voorwaarts 

Met deze woorden begon en eindigde Margareth de Wit haar speech tijdens de opening van het Academisch jaar. In haar speech verwijst ze naar het pleidooi van SCP-directeur Kim Putters om de wetenschap een rol te geven bij de totstandkoming van een nieuwe visie op de maatschappij. “Een nieuw sociaal contract om tot maatschappelijke vooruitgang te komen.” De Wit omschrijft in haar speech dat het nadenken over een betere wereld niet voorbehouden is aan de politiek, maar dat we zelf aan zet zijn. De wetenschap - en dus Academica - kan hier een nadrukkelijke rol in spelen, met daarin een samenwerking tussen verschillende contexten. “Dat is complex,” volgens de Wit, “maar er zijn geen simpele antwoorden op complexe vragen.” Academica werkt vanuit het uitgangspunt: evidence based en evidence informed en een leven lang leren is ons credo. Wij geloven dat we door goed onderwijs participerende burgers ontwikkelen, zodat zij een rechtvaardige samenleving maken.” 

Lees hier de volledige speech van Margareth de Wit

Het Nederlands Kennis Curriculum 

Ruim twee jaar lang werkte onderwijskundigen van Academica samen met deskundige leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het Nederlands Kennis Curriculum. Een curriculum voor het basisonderwijs waarin kennis centraal staat. Tijdens de opening werd het NKC gelanceerd en gaf Dean van Academica Daniël Muijs een lezing over het belang van het kenniscurriculum, een curriculum waar kennis dus centraal staat. “We hoeven een leraar niet bij te brengen ‘hoe’ hij les moet geven. De nadruk moet komen te liggen op ‘wat’ hij de kinderen wil aanleren, wat hij wil bereiken. Uit die kennis vloeien dan de vaardigheden” aldus Muijs. Schoolbestuurder Marjan den Haak ziet hoeveel het NKC in haar scholen brengt: “Als je werkelijk ontwikkeling wilt in de scholen, dan moet je erkenning geven aan het vakmanschap. Het vakmanschap van leraren en van schoolleiders.”  We haalden zelfs de Volkskrant met ons verhaal. De komende periode gaan meer dan 15 scholen in een pilotfase aan de slag met het Nederlands Kennis Curriculum in hun scholen. Alex Kok, projectleider van het NKC-project is ontzettend trots op wat er nu ligt kijkt er naar uit om de pilotfase in te gaan. 

Artikel in de Volkskrant

Bekijk hier de speech van Marjan van den Haak terug.

Bekijk hier de lezing van Daniël Muijs terug. 

Bekijk hier de presentatie van Alex Koks terug.

Diploma-uitreiking schoolleiders 

Wij sloten deze prachtige inhoudelijke dag op een feestelijke manier af. In onze tuin werden de diploma’s uitgereikt aan de studenten van de schoolleidersopleiding. Na een jaar intensief gewerkt te hebben aan hun kennis, vakmanschap en leiderschapskwaliteiten hadden zij dit feestelijke moment én het bijbehorende erkende diploma dik verdiend. Academica feliciteert alle deelnemers met het behalen van dit waardevolle papiertje en is ervan overtuigd dat wij op deze manier samen het onderwijs beter maken.   Wij willen iedereen die aanwezig was tijdens de opening van het Academisch jaar bedanken. We gaan er een geslaagd jaar van maken.

Author -> Academica

Academica

University of Applied Sciences