Een leerteamvoorzitter, wat is dat?

Die vraag beantwoordt Marjolein Looij, opleidingsmanager en docent bij Academica.

Werken met leerteams 

Leerteams zijn onderdeel van een professionele leergemeenschap (PLG). Dit is een groep leraren die regelmatig samenkomt, expertise uitwisselt en zich op onderzoeksmatige wijze inzet voor verbetering van de onderwijskwaliteit en leerresultaten van de leerlingen. Een leerteam werkt gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is sturing en leiderschap nodig en daar komt de leerteamvoorzitter in beeld.  

 

De leerteamvoorzitter 

Binnen een leerteam heeft iedereen een rol. De rol van de leerteamvoorzitter is daar één van. De leerteamvoorzitter is niet eenzelfde voorzitter als die wij gewend zijn bij een traditionele vergadering, maar vraagt echt ander soort leiderschap. Leerteams werken namelijk als platte organisatie; van onderaf het onderwijs verbeteren. Een leerteamvoorzitter houdt overzicht, legt verbinding tussen het leerteam en het MT, geeft en vraagt feedback en biedt ondersteuning aan mensen die het nodig hebben. Een goede leerteamvoorzitter kan een leerteam tot bloei laten komen.  

 

De leerkracht als leerteamvoorzitter 

Een leerteamvoorzitter is geen schoolleider, maar een leerkracht. Dat vraagt wel wat. In principe geldt ‘iedereen kan alles leren’, maar passie hebben voor leiderschap is wel noodzakelijk. Het is belangrijk dat je weet hoe je samen zo goed mogelijk kan functioneren op basis van de vijf dimensies van de professionele leergemeenschap. 

Afbeelding: De vijf dimensies van de professionele leergemeenschap

Een leerteam in ontwikkeling brengen  

Als leerteamvoorzitter moet je het leuk vinden om leiding te geven aan een leerteam, maar het is ook belangrijk dat jij voldoende kennis hebt. Kennis over het gedachtegoed achter een professionele leergemeenschap, de visie op leren van de school, maar ook kennis over actuele leerpsychologie en het pedagogisch-didactisch handelen van effectieve docenten. Daarnaast is het belangrijk dat een leerteamvoorzitter zijn of haar leiderschapstechnieken verder ontwikkelt, zoals inspireren en communiceren. Met deze kennis en kunde is het voor een leerteamvoorzitter gemakkelijker om een leerteam in ontwikkeling te brengen. 

 

Een cultuuromslag 

Het werken als professionele leergemeenschap is een cultuuromslag. Dat geldt dus ook voor het werken met leerteams en de ontwikkeling van een leerteamvoorzitter. Een goede leerteamvoorzitter kan bepalend zijn voor het functioneren van een leerteam en dus het verbeteren van het onderwijs en de leerresultaten van de leerlingen. Het is daarom verstandig als school te investeren in een goed functionerende leerteamvoorzitter.  

Interesse om leerteamvoorzitter te worden? Bekijk onze training.

Training LeerteamvoorzitterLees meerDe school als Professionele Leergemeenschap (PLG)Lees meer over dit schoolontwikkeltraject

Author -> Academica

Academica

University of Applied Sciences