Academica University - Welkom

Academica University of Applied Sciences

Samen een leven lang leren.

Over ons

Een leven lang leren gaat over ons allemaal. In een sterk veranderende wereld is leren ons uitganspunt. De complexiteit en verwevenheid van overheid, middenveld en bedrijfsleven vraagt daarbij om een integraal perspectief.

In die context geeft Academica als jongste hogeschool van Nederland een nieuw segment in de onderwijsvoorzieningen vorm: gedegen, geaccrediteerde, blended, modulaire scholing op hbo-niveau voor excellente professionals gericht op meerwaardecreatie.  

Academica is daarnaast ook een expertisecentrum voor ontwikkeling van leiderschap en organisaties. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten. Wij bieden hoogwaardig, evidence-informed onderwijs en professionaliseringstrajecten.

Over Academica
  • Excellentie in ieders professionaliteit

    Professionaliteit gaat over iedere professional en is continu in ontwikkeling. Een leven lang leren is daarom ons credo. Bij Academica bepaalt u zelf het tempo van uw studie door middel van modulaire leerblokken.

  • Maatschappelijke meerwaarde

    Met de Sustainable Development Goals van de VN hebben we 17 expliciete doelen over onze landsgrenzen heen geformuleerd. Professionaliteit meten in maatschappelijke meerwaarde en niet in formats of indicatoren is onze strategische richting.

  • Persoonlijk leiderschap

    Een professional met impact vraagt persoonlijk leiderschap waarmee je de wereld, je collega’s en vraagstukken tegemoet treedt. De regie voeren over je impact is onze ambitie.

Schools

Hiernaast vindt u de verschillende schools met de opleidingen van Academica. Het onderwijsaanbod van Academica is onderverdeeld in vier faculteiten. Elke faculteit bestaat uit verschillende domeinen.

Het Making Shift Happen Boek

Leiderschap kun je leren. Toekomstige ontwikkelingen in organisaties worden in sterke mate beïnvloed door de effectiviteit van ons leiderschap. Margareth de Wit beschrijft in tien stappen hoe je je als leidinggevende kunt trainen om gewenste transities in je organisatie te bewerkstelligen.

"Het boek is een praktische gids boordevol concrete voorbeelden van activiteiten aan de hand waarvan beroepsbeoefenaren zowel organisaties als personen kunnen begeleiden bij het verwezenlijken van transities." - Jack Zenger en Joe Folkman

"Een echte uitnodiging om uit onze comfortzone te stappen en de verandering te zijn "that makes the shift happen"!" - Maarten de Vries, CFO Akzo Nobel

Lees meer
Making Shift Happen