Professional

Van IB’er naar Kwaliteitscoördinator

Ontwikkelen in de rollen trendanalist, zorgregisseur en leercoördinator

  Over het programma

  Expertise­ontwikkeling

  Deeltijd

  Startdatum

  28-09-2021

  Resultaat

  Certificaat of Achievement. Geschikt om als nascholing op te nemen in uw portfolio voor herregistratie in het kwaliteitsregister van de LBBO.

  Duur

  4 sessies van 1 dag

  Locatie

  In Amsterdam of incompany

  ECT

  2

  Als u intern begeleider bent, heeft u het uzelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? De rol van de IB’er is immers al een tijdje aan het veranderen. Waar vroeger de focus lag op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, begeleiden IB’ers steeds meer leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze zelfs veranderingsprocessen aan. Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus?

  Kwaliteitscoördinator

  De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.

  De IB’er als kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het breed MT) het kwaliteitssysteem.

  Programma

  Bijeenkomst 1

  • Introductie: De veranderende rol van de IB’er.

  • De building blocks van hedendaags goed onderwijs.

  • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit.

  • Visie op leren en he leren organiseren (leercoördinator).

  Bijeenkomst 2

  • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement: Uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator, koppeling naar leercoördinator.

  • Landelijk ontwikkelingen en veranderende prakrijk rondom de nieuwe rol van de intern begeleider.

  • Nieuwe uitdagingen en opgaven: naar regie van zorg, en coördinatie van leren en kwaliteit: de rol van zorgregisseur.

  • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs.

  Bijeenkomst 3

  • De rol van trendanalist: visie op de trendanalist, hoe gaat het nu op de scholen en waar willen ze/we naartoe? Wat wel en ook wat niet doen?

  • Effectief en efficiënt werken met data: welke data/toetsen analyseren we, wanneer en met welke opbrengst/doel?

  • Wat is een goede diepte analyse van de school, vertaald naar leerteam en klas. Wat is hierin de rol van de trendanalist en welke taken pakt de leerkracht zelf op?

  Bijeenkomst 4

  • Visie op professionaliteit en veranderen: de school als professionele leergemeenschap en de rol van de intern begeleider.

  • Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren.

  • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

  Sprekers

  Linda van Druijten (MEd SEN) heeft ruime ervaring als schoolleider in het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Zij heeft, tevens door haar opleidingen, een gefundeerde visie op het gebied van effectief leiderschap en verandermanagement in de school.Zij werkt op een heldere ambitieuze wijze met teams aan het versterken van de kwaliteit van onderwijs en het verhogen van betrokkenheid bij medewerkers met de focus op teamleren in de onderwijsorganisatie.

  Francis van Haandel is voorzitter van het afdelingsbestuur IB bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO). Francis is zeer betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de Intern Begeleider. Daarnaast is ze in haar stichting als beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe rol van de intern begeleiders.

  Aanmelden

  Investering

  Direct contact

  Vragen?

  Stel u vraag aan onze opleidingsexperts. We helpen u graag verder.

  Stuur een mail

  Openingstijden
  Werkdagen 09:00 tot 16:30

  Bellen
  020-5217400

  Academica University - Welkom