Academica University - Welkom

Modulen & cursussen

van de School of Education & Society

  School­ontwikkeling

  Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het ontwikkelen van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling is om de hele onderwijsorganisatie op meerdere aspecten te verbeteren: het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer. 

  Elke leergang focust op specifieke kennis en inzichten binnen uw functie. Het helpt u antwoord te geven op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau.

  Programma’s voor leiders

  Academica heeft leiderschapsprogramma’s ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren. Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning. 

  Programma’s voor professionals

  Academica heeft een brede selectie aan trainingen ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. Elke programma heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De programma's maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!

  Direct contact

  Vragen?

  Neem contact op met Selma de Vos.

  Stuur een mail

  Openingstijden
  Werkdagen 09:00 tot 18:00

  Bellen
  020-5217400

  Academica University - Welkom

  Over ons

  Academica University of Applied Sciences is een toonaangevend instituut waarin we onderwijs geven, onderwijs ontwikkelen en onderzoek doen. We zetten ons in om krachtig leiderschap, excellente professionals en toekomstbestendige organisaties vorm te geven. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten.

  Onze missie is het ontwikkelen van organisaties en mensen om hun ambities te realiseren en daarbij rekening te houden met aspecten van duurzaamheid, leefbaarheid, governance en welzijn. Academica University of Applied Sciences onderkent en geeft inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle activiteiten en werkwijze worden vormgegeven vanuit drie kernwaarden: Excellente professionals, Maatschappelijke meerwaarde, Persoonlijk leiderschap.

  Over Academica
  • Excellente professionals

   Professionaliteit gaat over iedere professional en is continu in ontwikkeling. Een leven lang leren is bij Academica het credo. Bij ons bepaalt u zelf het tempo van uw studie door middel van modulaire leerblokken en opleidingen.

  • Maatschappelijke meerwaarde

   Met de Sustainable Development Goals van de VN hebben we 17 expliciete doelen over onze landsgrenzen heen geformuleerd. Professionaliteit meten in maatschappelijke meerwaarde en niet in formats of indicatoren is onze strategische richting.

  • Persoonlijk leiderschap

   Een professional met impact vraagt persoonlijk leiderschap waarmee je de wereld, je collega’s en vraagstukken tegemoet treedt. De regie voeren over je impact is onze ambitie.