Academica University - Welkom

Modulen & cursussen

van de Education & Society School

  School­ontwikkeling

  Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het ontwikkelen van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling is om de hele onderwijsorganisatie op meerdere aspecten te verbeteren: het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer. 

  Elke leergang focust op specifieke kennis en inzichten binnen uw functie. Het helpt u antwoord te geven op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau.

  Programma’s voor leiders

  Academica heeft leiderschapsprogramma’s ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren. Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning. 

  Programma’s voor professionals

  Academica heeft een brede selectie aan trainingen ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. Elke programma heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De programma's maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!