Professional

Professionele Leergemeen­schappen

Leidinggeven aan de continue verbetering en vernieuwing van onderwijskwaliteit.

Over het herregistratieprogramma

Herregistratie­programma

Deeltijd

Accreditaties

Schoolleidersregister

Resultaat

Herregistratie, thema: Professionele Leergemeenschappen

Omvang

5 bijeenkomsten van 1 dag en zelfstudie

Duur

5 maanden

Locatie

Amsterdam of incompany

Het PLG-herregistratietraject is een begeleid, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliserings-traject voor ambitieuze onderwijsleiders. Het doel van het traject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG), waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel (≠ incidenteel) leren werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma.

Inhoud

Gedurende het programma zal het zwaartepunt aanvankelijk liggen op de kennisontwikkeling op het gebied van cognitieve en gedragspsychologie, didactiek en onderwijskunde, waarna er steeds meer wordt toegewerkt naar de structuurinterventie en de organisatiekant van de PLG’s. Hierbinnen voltrekken de onderwijskundige en een organisatiekundige lijn zich parallel aan elkaar. Het traject heeft een stevige theoretische basis, maar er wordt steeds weer de vertaling gemaakt naar het handelend vermogen in de praktijk van de leider. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg voortdurend gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs. Het traject heeft een stevige theoretische basis, maar er wordt steeds weer de vertaling gemaakt naar het handelend vermogen in de praktijk van de leider. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg voortdurend gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs

Voor wie?

Een programma voor schoolleiders die hun school willen ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Programma

Bijeenkomst 1:

Thema's:

 • De achtergrond en ontwikkeling van zelfsturende organisaties.

 • Een gezonde en professionele schoolcultuur: vertrouwen en leerbaarheid.

Bijeenkomst 2:

Thema's:

 • Visie op leren en leren organiseren.

 • Systeemdenken: fundamentele oplossingen.

 • Het ontwikkelen van een krachtige visie met een team.

 • De nut en noodzaak van persoonlijk leiderschap en teamdynamiek.

 • Het opzetten van een professionele leergemeenschap: basisprincipes en werkwijze.

Bijeenkomst 3:

Thema's:

 • Onderwijskundig ontwerp: doelgerichte benadering.

 • Onderzoek interpreteren door docenten: kwaliteit van literatuur en bronnen.

 • Vertaling van de PLG-aanpak naar uw eigen school: Hoe wordt mijn eigen organisatie een professionele leergemeenschap?

Bijeenkomst 4:

Thema's:

 • Actieonderzoek en samenwerken aan onderwijskundige doelen.

 • Onderzoek interpreteren door docenten: kwaliteit van literatuur en bronnen.

Bijeenkomst 5:

 • Visie op Voorbereiding: Deelnemers maken een paper met een analyse van hun eigen organisatie en ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap, waarbij ze de aangereikte literatuur en kennis gebruiken.

 • De presentatie over het paper wordt tijdens deze bijeenkomst gegeven (incl. persoonlijke rol van u als leidinggevende).

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 9 tot 16 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Dit programma beslaat een duur van 5 maanden; waarbij elke maand 1 opleidingsdag plaatsvindt, incl. de slotsessie.

Advies nodig? Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom