Leidinggeven

Effectief Leiderschap

Voor directeuren, adjunct-directeuren en teamleiders die het verschil willen maken

Over het herregistratieprogramma

Herregistratie­programma

Deeltijd

Startdatum

25-01-2022

Accreditaties

Schoolleidersregister

Resultaat

Certificaat geldig voor herregistratie Schoolleidersregister. Aantal punten: 80

Omvang

5 bijeenkomsten en zelfstudie. Studielast: 93 uur

Duur

5 maanden

Locatie

Amsterdam of incompany

Overig

Start in januari 2022

De drie persoonlijke ontwikkelingsthema’s, Wie ben ik?, Wat wil ik en wat kan ik? & Wat doe ik? worden in dit herregistratie programma behandeld. Persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor de ander, het team en de organisatie (situatie / context) staan centraal tijdens de sessies.

Aan de hand van verschillende aangereikte theorieën over effectief leiderschap en een 360 ̊ feedback vragenlijst verkrijgen deelnemers inzicht in de eigen leiderschapscompetenties, persoonlijkheidskenmerken en tevens in hun sterke punten. Hiermee verkrijgen deelnemers inzicht in wie zij zijn, waar zij qua leiderschapsstijl en –aanpak staan en hoe zij hun team en de organisatie kunnen stimuleren om de doelen en ambitie samen te behalen. Tot slot leren zij hoe zij leiderschapseffectiviteit en leiderschapsstijl kunnen versterken en verder ontwikkelen.

Deelnemers worden op basis van deze aanpak gevraagd om een start te maken met een praktijk case voor de eigen organisatie. Deze zal worden besproken en kan worden geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Op basis van deze casus passen de deelnemers het geleerde uit dit programma in de werkpraktijk en schoolorganisatie toe (welke strategieën kunnen worden ingezet om de leiderschapsontwikkeling te bereiken).

Tevens is het voor schoolleiders van groot belang om te kunnen inspireren en motiveren en effectieve coaching- en feedbackvaardigheden te gebruiken. Een schoolleider kan deze vaardigheden leren.

Er zal aandacht worden besteed aan een aantal belangrijke theoretische achtergronden en kaders met betrekking tot Effectief leiderschap van o.a.

 • Peter Drucker

 • Zenger | Folkman

 • Steven Covey

 • Frederic Laloux

Deze kaders worden gebruikt ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling tot effectief - en inspirerend leiderschap en worden, samen met de uitkomsten van de 360 ̊ feedback, getoetst en aangescherpt. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:

 • Zelfkennis met betrekking tot het effect van je gedrag op je team.

 • Inzicht in eigen leiderschapsprofiel zoals, instaat zijn om beslissingen te nemen, mensen inspireren en motiveren tot hogere prestaties, het nemen van risico’s, e.d.

 • Zwaktes in context plaatsen en sterktes benutten in het realiseren van organisatie doelstellingen.

Voor wie?

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Hoe kom het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de ander op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team.

Ontwikkelen van effectief leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen: (sterke en minder sterke competenties, persoonlijkheidskenmerken, passie, normen en waarden e.d.), en deze zelfkennis benutten en effectief te kunnen vertalen naar de schoolleiderspraktijk

Programma

Het programma Effectief leiderschap bestaat uit 2 delen en is verdeeld over vier dagen. Deel 1, gaat in op de ontwikkeling van Effectief leiderschap: wie ben ik als leider (inzicht in leiderschapsprofiel, persoonlijkheidskenmerken), en wat wil ik: ambitie en visie. Het 2e deel gaat verder op deze ontwikkelgebieden in en geeft aan hoe deelnemers hun leiderschapsvaardigheden zo effectief mogelijk kunnen toepassen en hoe te versterken: wat kan ik en wat doe ik als leider. Door aan beide delen deel te nemen her-registreert de schoolleider zich voor het hele thema Effectief leiderschap. Indien dit programma wordt gebruikt voor een formele accreditatie is er een vijfde slotdag met presentaties en bespreking van de gemaakte paper.

1. Wie ben ik?

Effectief Leiderschap en uw Effectief leiderschapsprofiel.

Leiderschap theorieën van o.a Drucker, Covey, LaLoux en Zenger | Folkman worden toegelicht. Verschillende vormen van leiderschap die kenmerkend zijn voor het 21e Eeuw denken, doen en handelen, waaronder o.a.: Effectief Leiderschap, De Leider als Coach en Effectief Feedback geven.

 • De volgende programmaonderdelen komen aan bod:

 • Introductie op leiderschapsontwikkeling. Jezelf als persoon typeren: inzicht in persoonlijke eigenschappen.

 • Waar sta ik? Waar ligt mijn kracht/ sterke punten? Hoe ziet mijn leiderschapsprofiel eruit? Wat kan ik in mijn situatie inzetten en hoe versterk ik mijn effectiviteit?

 • Door het uitvoeren van individuele en groepsopdrachten wordt het bewustzijn over de eigen positie vergroot en de waar jij al leider het verschil kan maken.

 • Opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan en een eigen leerdoel bepalen.

 • CPO-model: waar ligt mijn kracht (sterke punten), wat is mijn passie en wat heeft de organisatie nodig?

 • Bij het voortbouwen op je sterkte is het effectiever om andere methoden van ontwikkeling te gebruiken. Zogenaamde “correlerende competenties” ondersteunen de leiderschapsontwikkeling en versterken deze.

 • Inspirerend leiderschap en leiderschapsstijlen en effectiviteit: Welke stijl hanteer ik als leider? Wat voor leiderschapsstijl hanteer ik? Waar ligt mijn kracht?

 • De leider als Coach (in kleine groepen) uitgewerkte praktijk casussen in wat de impact van je stijl is op de dagelijkse schoolpraktijk.

2. Wat wil ik?

Management, leiderschap en visie in relatie tot doelen.

Bij dit thema komen de volgende programmaonderdelen aan bod:

 • Verandermanagement De verschillen tussen management en leiderschap. Visie in relatie tot doelen: leveren van een bijdrage als leider aan de doelen van de school.

 • Doornemen en opstellen leervraag & praktijkcase (samenwerken in groepen onder begeleiding): verwerken van een analyse binnen een organisatie in verandering en aangeven welke leiderschapsstijl(en) hier van waarde zijn. Hierbij kan de schoolleider zichzelf de volgende vragen stellen: wat zijn de bestaande organisatiekenmerken, visie en cultuur en hoe zijn deze tot stand gekomen? Wat zijn aanbevelingen om de organisatiekenmerken (structuur, personeel, ontwikkeling e.d.), visie en cultuur nog beter met elkaar op één lijn te brengen? Welke ontwikkelingen/ uitdagingen zijn er vanuit de omgeving? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het team en de school? Wat is mijn leiderschapsrol hierin en hoe zet ik het team in bij het bereiken van de doelen? Wat verdient aandacht ten aanzien van competenties en de invulling van het eigen leiderschap

3. Wat kan ik en wat doe ik?

Dit onderdeel wordt op maat georganiseerd afhankelijk van groepsgrootte en wensen voor accreditatie.

Situationeel leiderschap en effectieve leiderschapsvaardigheden De Leider als Coach!

Voor het beantwoorden van deze vragen worden de volgende onderdelen behandeld:

 • De leider als coach: welke leiderschapscompetenties zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en het team? Welke competenties verdienen prioriteit en hoe worden deze opgepakt?

 • Feedback geven: Welke feedback wil je geven aan je co-deelnemer om hiermee het persoonlijke ontwikkelplan te complementeren? Welke leiderschapsstijl kun je inzetten die past binnen de situatie van je schoolorganisatie?

 • Interactief hoorcollege: ‘effectieve feedback geven en ontvangen’, inleiding en introductie, over het belang van effectieve feedback en hoe feedback op hoog niveau het verschil kan maken voor de verdere ontwikkeling van medewerkers en de leercultuur van de schoolorganisatie.

 • Hoe organiseer je een natuurlijke en vertrouwde omgeving voor het geven en ontvangen van feedback (inclusief ruim de tijd voor oefeningen).

 • Menselijke emoties en psychologische behoeften: een opdracht maken en oefeningen uitvoeren om feedback op een effectieve wijze te kunnen geven en ontvangen.

 • Opbouwende en corrigerende feedback: oefenen in groepen met gesprekken voeren en coaching vaardigheden. Effectieve feedback toepassen (o.a. op basis van het gespreksmodel FUEL). Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Ervaringen van deelnemers

“Wat een geweldig inspirerend en ook spannende studiedag onder leiding van Margareth de Wit. Een mooi startpunt voor mijn persoonlijk ontwikkeling.” – Sharon Hak, adjunct-directeur

“De module effectief leiderschap op basis van de theorie van Zenger & Folkman, heeft mij een betrouwbaar beeld van mijn eigen kwaliteiten gegeven, met meer dan voldoende richtinggevende adviezen en suggesties voor ontwikkeling. Life-changing…” – Deelnemer Effectief Leiderschap, Amsterdam

Aanmelden

Praktische informatie

Dit programma beslaat een duur van 5 maanden. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Daarnaast zijn er 53 zelfstudie uren nodig. Dit levert u 80 van de 100 punten op die nodig zijn voor een herregistratie.

Professionaliseringsthema’s van Schoolleidersregister waarbij het aanbod aansluit:

 • Persoonlijk Leiderschap

 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

 • Visie gestuurd onderwijs

Vragen?

Kiezen voor een opleiding of verandertraject van Academica University of Applied Sciences is een juiste eerste stap om uw ambities waar te maken. U wilt immers een opleiding die hier naadloos bij aansluit. Een goede voorbereiding is dan ook zeer aan te raden. Graag geven wij u gedetailleerde informatie over de programmaonderdelen en de wijze waarop wij dit organiseren. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek aan te vragen met onze opleidingsmanager. Neem gerust contact op voor persoonlijk opleidingsadvies.

Investering

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom