Controller

Controller in Zorg & Welzijn post-corona

Voor ambitieuze financieel managers

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Resultaat

Certificaat

Duur

5 dagen

Locatie

Amsterdam of incompany

ECT

33 PE / 1 ECT

Tijdens de coronacrisis was control op processen en middelen niet de eerste prioriteit bij de meeste zorginstellingen. Bovendien bleef lang onduidelijk wie welke lasten ging dragen of vergoeden. Nog steeds is de financiële schade van de crisis in de zorg niet goed zichtbaar. Hoe gaan we in deze situatie de control herstellen en verbeteren? Welke lessen worden er geleerd en tot welke aanpassingen leidt dat in het controlsysteem van de zorginstelling? Welke aspecten willen we beter in zicht hebben en aan de sturing in de instelling toevoegen? Kortom: hoe gaan we zowel financieel als in termen van sturing naar een ‘nieuw normaal’?

Deze leergang geeft een brede en stevige basis in management control bij zorginstellingen (zowel premie- als WMO/WLZ- gefinancierd) en focust bovendien sterk op de vragen die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan.

Is uw ambitie om:

 • Als professional beter uit de verf komen?

 • Effectiever invloed uitoefenen in uw organisatie?

 • Sterker te staan als adviseur door een betere kennis van concepten en instrumenten?

 • Gerichter te kunnen bijdragen aan de uitdagingen in zorg en welzijn?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor u!

Voor wie?

De leergang Controller in Zorg & Welzijn is bestemd voor:

 • Financieel managers

 • Controllers

 • Managers Finance & Control

 • Hoofden Bedrijfsvoering

En voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van management control van beleid en beheer in Zorg & Welzijn.

Deze 5-daagse opleiding is vooral geschikt voor mensen met ambitie, die excellent willen presteren, minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond en die al enige tijd werken als financieel medewerker, controller of manager in de zorg & welzijnssector. Als u al een tijdje in een andere sector werkzaam bent als financieel specialist en u de overstap wilt maken naar een zorg of welzijnsinstelling, dan is deze opleiding ook zeer interessant voor u.

Programma

In vijf modules wordt u aan de hand van theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers in de opleiding meegenomen in de uitdagingen voor de controller in zorg- & welzijnsorganisaties. Er is volop ruimte voor casuïstiek rondom COVID-19. Welke lessen zijn er, ook voor de ontwikkelagenda van control in uw organisatie?

Module 1: Management control

We starten de leergang met de verdieping op control en de vertaling hiervan naar uw organisatie. Wat is de huidige stand van de wetenschap? Welke dilemma’s zijn relevant en welke theorievorming is actueel in het vakgebied?

Onderwerpen waarmee we vorm geven aan uw koers:

 • Inzicht in de betekenis en rol van management controlconcepten in de zorg & welzijnssector.

 • Stand van de control tijdens en na de coronacrisis: ervaringen en beelden.

 • De route om als controller tot betere rolneming en rolverdeling te komen.

 • Inzicht in de wijze waarop sturing kan worden gegeven aan meer performance in uw organisatie.

 • Inzicht in de informatie en inrichting van het managementcontrolsysteem.

 • Inzicht waarop sturing kan worden gegeven aan zorgprofessionals met behulp van management control.

 • Inzicht in de recente theorieën van management control en controlling.

 • Begrip van veranderingen in management control en -ontwikkelingen.

 • Overzicht van recente modellen en werkwijzen voor management control die worden gebruikt in de zorg & welzijnssector.

Module 2: Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV)

Een organisatie, en zeker een zorgorganisatie, heeft niet genoeg aan alleen financiële informatie als stuurinformatie. De controller vervult een bepalende en cruciale rol in de bestuurlijke informatievoorziening van een zorgorganisatie. Deze dag staat de rol van de controller bij het verstrekken van betrouwbare informatie voor bestuur, functioneren, beheersen en verantwoorden centraal. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inrichting van een betrouwbare informatievoorziening, inclusief de te overwinnen dilemma’s en knelpunten.

 • Rol van risico’s in de stuurinformatie.

 • Opzet, inhoud en werking van plannings- en controlinstrumenten, zowel soft als hard controls.

 • De rol van (financiële en niet-financiële) kengetallen.

 • Nieuwe kengetallen en informatiebehoefte n.a.v. corona?

 • Gedragscode en dilemma’s voor de controller.

Module 3: Versterking van control in een organisatie van professionals

Control in zorg & welzijn is een vak apart; in een omgeving met sterke autonoom opererende professionals en een oneindig grote vraag is de beheersing van processen op de inhoud nauwelijks mogelijk. Dat betekent dat de controlfunctie heel scherp moet zijn in het formuleren van de meerwaarde voor de organisatie én de professionals in zorg & welzijn. Dat betekent ook een voortdurende reflectie op de positionering van control en controllers en een flexibele inrichting van de controlsystemen. Deze dag gaan we op al deze aspecten dieper in om de professionaliteit van de controller te versterken ten opzichte van de professionaliteit in zorg & welzijn. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Bestuurlijke context van de (business) controller.

 • Public governance.

 • Versterking bestuur en toezicht.

 • Positionering van de controller.

 • Nieuwe uitdagingen en de dilemma’s hierbij voor u als controller.

Module 4: Accounting, risk management, processen en control

Hoe stuurt u in tijden van marktwerking, toenemende druk op de middelen en maatschappelijke verantwoording? Welke informatie heeft u nodig in de fasen van de (strategische) planning & control cyclus en hoe voert u de dialoog hierover? De uitdieping hiervan staat centraal in deze module. Ook gaat u zelf aan de slag met een management game waarbij u gezamenlijk een casus uit de praktijk oplost. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Welke rol vervult de controller in de verschillende fasen van de (strategische) planning & control cyclus?

 • Gebruik van stuurinformatie in de (strategische) planning & control verantwoordelijkheid, governance en control.

 • Identificatie van de bronnen van risk management (uit praktijk cases en theorie!)

 • Riskmanagement: de corona-case in de zorg.

 • Nieuwe risico’s en beheersingsmechanismen ná corona?

 • Afrekenen van corona: het grootste risico komt nog?

 • Voeren van de dialoog over complexe beleidskeuzes.

 • Opstellen van prestatie-indicatoren.

Module 5: Herstel na corona: de toekomst van de controller in de zorg

Wie betaalt welke rekening en welke lessen worden er getrokken uit de coronacrisis als het gaat om control en sturing in de zorgsector? Deze dag nemen we u mee langs recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering van cure en care en ondernemerschap in de zorg. Wat is de toekomstvisie op financiering van de zorgsector en welke wet- en regelgeving staat de zorgfinancial de komende tijd te wachten? De afsluitende dag wordt mede samengesteld door uw specifieke vraagstukken en de actualiteiten van het moment. Hierbij wordt ruimte geboden om te leren van de groep en de kennis van de docenten.

Een deel van deze dag worden de actualiteiten besproken waarmee u mogelijk te maken krijgt.

Docenten

Onze docenten zijn zeer ervaren control-professionals, die ook hun sporen in de onderwijssector hebben verdiend. Zij gebruiken relevante kennis en ervaring uit andere sectoren in deze opleiding. Ook ontmoet u tijdens de modules verschillende gastsprekers en vakdocenten.

Prof. dr. Hans Bossert

Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiekprivate samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als Lector Finance & Accountancy bij InHolland en is hoogleraar aan de University of  Stellenbosch, School of Public Leadership.

Prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman werkt al meer dan 25 jaar aan versterking van strategie en management control in de publieke en de non-profitsector. Als mede oprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en als (gast-)hoogleraar Public Governance van de non-profitsector aan de University of Stellenbosch, de Erasmus Universiteit (Esaa), de University of Central Florida te Orlando (FL) en George Mason University in Arlington/Washington (VA/DC). Maar ook in de praktijk als commissaris, toezichthouder in onderwijs, zorg en bij woningbouworganisaties heeft hij actuele ervaring met de complexe uitdagingen van publieke organisaties. Thans is hij ook voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Drs. Esther Spetter RC

Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interim-directeur Finance & Control in het publieke en maatschappelijke domein. Haar opdrachten richten zich op het brede spectrum van control, risicomanagement en governance. Zij is toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en een stichting met maatschappelijk vastgoed.

Dr. F.F. Asselman

Franck Asselman is bedrijfseconoom en als senior stafadviseur Strategie & Innovatie werkzaam in het Amsterdam UMC. In 2008 verscheen zijn boek ‘Kostprijzen in ziekenhuizen’ dat veel aandacht kreeg in de landelijke media en positieve recensies in diverse vaktijdschriften. Daarna was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van stuurinformatie in het Amsterdam UMC. Hij is op dit onderwerp gepromoveerd. Asselman is werkzaam als gastdocent bij verschillende opleidingen op het gebied van management accounting in de zorg. Daarnaast begeleidt hij studenten bij onderzoek. Zijn publicaties gaan veelal over sturing, stuurinformatie, financiën, kostprijzen, marktwerking en leiderschap.

Annette Fijn van Draat MBA

Annette Fijn van Draat is bestuurder van het Flevoziekenhuis in Almere en toezichthouder van verschillende instellingen in de zorg en in het onderwijs. Zij was in 2014 Controller van Jaar, uitgeroepen door de VU waar zij daarna ook doceerde. Zij is de gastspreker in de zorgleergang.

Drs. Vincent Eversdijk RA

Vincent Eversdijk is partner bij BDO advisory Public Sector Consulting -  Gezondheidszorg en ervaringsdeskundige in deze sector. Hij is al meer dan 20 jaar accountant en adviseur in de zorgsector vanuit BDO, marktleider binnen de gezondheidszorg. Hij kent alle sectoren heel goed en concentreert zich in deze leergang op de Verzorging en Verpleging, WMO en Welzijn. Specialist in financiën en control vraagstukken en betrokken bij diverse BDO onderzoeken in de zorgsector. 

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Investering

Deze verkorte controllersopleiding kost € 3.999, inclusief toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk. En exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a 12,50 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Het inschrijfgeld is vrijgesteld van btw.

Direct contact

Vragen?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom