Controller

Controller in de Publieke Sector

Van specialist tot strategisch adviseur

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Resultaat

Certificaat

Duur

5 dagen

Locatie

Amsterdam of incompany

ECT

33 PE / 1 ECT

De controller is dé bedrijfsvoeringadviseur en businesspartner van het topmanagement of het bestuur: zij brengen inzichten en vaardigheden die geen andere rol in de organisatie brengt! Met kennis van financiële instrumenten en processen leiden zij de doelmatigheidsdiscussie en begeleiden zij financiële en niet-financiële grootschalige veranderingen in  hun organisatie. Organisaties waar stevige eisen worden gesteld aan prestaties, professionaliteit en kwaliteit. Organisaties die staan voor de uitdaging om adaptief en toekomstbestendig te blijven naar de continue stroom van nieuwe uitdagingen.

Voor wie?

De leergang Controller in de Publieke Sector is ontwikkeld voor financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs die werken bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)

 • Provinciale en gemeentelijke overheden (inclusief politie, brandweer en omgevingsdiensten)

 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties en Waterschappen

 • Stichtingen en andere non-profit organisaties

En voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het terrein van management control van beleid en beheer bij overheden en non-profit organisaties. Deze 5-daagse opleiding is vooral geschikt voor mensen met ambitie die excellent willen presteren, tenminste  een hbo-opleiding hebben afgerond en die werken als financieel medewerker, controller of manager voor de overheid of in de publieke sector. Ook als u vanuit projectmanagement of advies de overstap naar control maakt heeft deze leergang veel te bieden.

Is uw ambitie om:

 • Als professional beter uit de verf komen?

 • Effectiever invloed uitoefenen in uw organisatie?

 • Meer kennis van nieuwe concepten en technieken van finance & control?

 • Gerichter kunnen bijdragen aan de uitdagingen bij publieke organisaties?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor u!

Programma

In vijf modules nemen we u mee langs de uitdagingen van control in 2021 met theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers in de opleiding.

Module 1: Shift happens

Er is geen functie binnen de overheid (en de publieke sector) die zo snel tot ontwikkeling is gekomen als de controlfunctie: in de afgelopen 15 jaar is de controller vanuit het niets geheel geëmancipeerd d tot de business partner binnen de organisatie. Daarbij heeft de controller steeds opnieuw moeten bewijzen dat de functie meerwaarde heeft in sterk veranderende tijden: op financieel terrein √©n niet-financieel terrein. De focus, breedte en positionering van control is derhalve van groot belang. Ook in de nabije toekomst zullen daarom weer belangrijke veranderingen van de controlfunctie worden gevraagd. Maar hoe beoordeel je nu of dit allemaal goed gaat? In deze module komen de meest actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van sturing in de publieke sector aan de orde en de rol die Control daarbij heeft. De controller als business partner en geweten van de publieke context is hierbij cruciaal.

Enkele onderwerpen van deze module:

 • De ontwikkelingen in de sturing van de publieke sector en de rol van control daarbij.

 • From government to governance: alternatieve manieren van beleidsvorming en sturing.

 • Strategie van management control.

 • Meerwaarde-analyse van control in de eigen organisatie.

 • Positionering en effectiviteit van control in de eigen organisatie.

Module 2: Management control

Tijdens deze module wordt na een korte introductie dieper ingegaan op de planning en controlcyclus, management control, soft controls, financial control en control van professionals. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de samenhang tussen management control en financial control. De sturingsvraag in de sfeer van de overheid staat voorop, alsmede de rol van de politieke besluitvorming en de toegevoegde waarde van controllers.

Onderwerpen van deze module:

 • Betekenis en rol van management control in overheid en non profit organisaties: een manier om tot betere rolneming en rolverdeling in het management control systeem te komen.

 • Sturing op het bereiken van maatschappelijke resultaten ( inzicht in de informatie en reflectiebehoefte van het management en controller).

 • Sturing geven aan professionals met behulp van de recente theorieën van management control en controlling, inclusief planning en prestatiemeting en feedback.

 • Control en de meting van impact van beleid.

Ambitieuze business controllers in een veranderende organisatie kunnen met de inzichten van deze module effectief bijdragen aan sturing en verandering, aan doelmatigheid en rechtmatigheid.

Module 3: Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV)

Deze dag staat de rol van de controller bij het verstrekken van betrouwbare informatie ten behoeve van het besturen, doen functioneren en beheersen van de organisatie centraal, alsmede de verantwoording die hierover intern en extern moet worden afgelegd. Wat betekent dat voor het takenpakket van de controller, welke dilemma's komt u hierbij tegen en hoe acteert u daarop?

Onderwerpen van deze module:

 • Inrichting van een betrouwbare informatievoorziening, inclusief de te overwinnen dilemma's en knelpunten.

 • Rol van risico's in de stuurinformatie.

 • Opzet, inhoud en werking van planning en control instrumenten, zowel soft als hard controls.

 • De rol van (financiële en niet-financiële) kengetallen.

De ambitieuze controller is de spil in het informatiemanagement van een organisatie en zal de inzichten van deze module haast dagelijks kunnen en moeten toepassen.

Module 4: Accounting

Tijdens deze module komen de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het vlak van Management en Financial Accounting binnen de publieke en non-profit sector aan bod. De docent gaat in op thema’s als kostenanalyse, kostprijsberekening, budgettering, investeringsselectie en verslaggeving. Hierbij worden de nodige praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Tevens gaan de deelnemers zelf met cases aan de slag.

Aan de orde komen de actuele ontwikkelingen Management Accounting en Financial Accounting:

 • Analyse van kostengedrag.

 • Kostentermen en technieken (waaronder cost stickiness, differentiële kostenanalyse).

 • Overhead: wat is het en hoe beoordeel je het?

 • Kostprijsberekening.

 • Tariefbepaling.

 • Investeringsselectie.

 • Budgettering.

 • Ontwikkeling regelgeving: harmonisering en internationalisering.

 • Wat is transparante verslaggeving?

 • Digitalisering van verslaggeving.

Wie de kern van accounting begrijpt, heeft het instrumentarium voor de discussie over doelmatigheid en verantwoording van de organisatie in handen. Tijdens deze dag sluiten we steeds bij uw eigen ervaringen.

Module 5: Toezicht, Audit en Control

Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van toezicht, audit en control in de publieke sector. Wat is de toegevoegde waarde van audits? En welke nieuwe types audit zijn relevant voor maatschappelijke organisaties? Relevant is ook hoe audits kunnen ondersteunen bij het versterken van de toezichthoudende functie en hoe continuous auditing kan helpen bij het in control komen en blijven. Ook zal de veranderende rol van de accountant worden belicht en wordt ingegaan op het meta-toezicht dat speelt bij verbonden partijen en deelnemingen.

 • Hoe kunnen audit en control elkaar versterken?

 • Op welke wijze kan de toezichthouder haar inzicht en grip verbeteren door toepassing van de audit-uitkomsten?

 • Wat is de juiste manier om de accountant aan te sturen en wat is de verantwoordelijkheid van de het auditcomité, de bestuurder en de concerncontroller hierin?

 • Trends: wat waait over en wat is goed toepasbaar binnen publieke organisaties?

 • Welke relaties zijn er tussen toezicht en audit en hoe verhoudt meta-toezicht zich hiertoe?

 • Hoe vergroot ik de effectiviteit van audits die ik zelf uitvoer of laat uitvoeren?

 • Welke vernieuwing wordt van audit verwacht gezien de ontwikkelingen op gebied van soft controls?

 • Welke transformatie is te onderkennen in de internal auditfunctie en wat heeft COS610 hierin betekent?

Met deze module krijgt u goed inzicht in het vervolmaken van de controlcyclus, de samenhang tussen financiële- en niet-financiële resultaatsmetingen en de aansluiting van audit en control.

Docenten

Onze docenten zijn zeer ervaren control-professionals, die ook hun sporen in de onderwijssector hebben verdiend. Zij gebruiken relevante kennis en ervaring uit andere sectoren in deze opleiding. Ook ontmoet u tijdens de modules verschillende gastsprekers en vakdocenten.

Prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman werkt al meer dan 25 jaar aan versterking van strategie en management control in de publieke en de non profitsector. Als mede oprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en als (gast-)hoogleraar Public Governance van de Non-profitsector aan de University of Stellenbosch, de Erasmus Universiteit (Esaa), de University of Central Florida te Orlando (FL) en George Mason University in Arlington/Washington (VA/DC). Maar ook in de praktijk als commissaris, toezichthouder in onderwijs, zorg en bij woningbouworganisaties heeft hij actuele ervaring met de complexe uitdagingen van publieke organisaties. Thans is hij ook voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Prof. dr. Hans Bossert

Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiekprivate samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als Lector Finance & Accountancy bij InHolland en is hoogleraar aan de University of  Stellenbosch, School of Public Leadership.

Drs. Esther Spetter RC

Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interim-directeur Finance & Control in het publieke en maatschappelijke domein. Haar opdrachten richten zich op het brede spectrum van control, risicomanagement en governance. Zij is toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en een stichting met maatschappelijk vastgoed.

Dr. Tjerk Budding

Tjerk Budding is een ervaren docent en onderzoeker op het vlak van accounting en control binnen de publieke en non-profit sector. Hij is als associate professor en opleidingsdirecteur verbonden aan het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam staan, waaronder zowel een Nederlandstalig als Engelstalig handboek. Tjerk Budding heeft diverse adviesfuncties, waaronder voor het ministerie van Financiën, de Rijksuniversiteit Groningen en de FAMO. Ook is hij lid van de raad van toezicht (en voorzitter van het audit committee) van een instelling voor voortgezet onderwijs.

Drs. Peter-Willem van Lindenberg

Peter-Willem van Lindenberg is algemeen directeur van advies- en projectmanagementbureau Bisnez en actief als toezichthouder, docent, interim-directeur en adviseur. Recent was hij als interim-CFO actief bij de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Vanuit die ervaringen en zijn adviesopdrachten in de zorg en rijksoverheid heeft hij een brede blik op de ontwikkelingen in de publieke sector op gebied van Governance, control en audit. Naast zijn werk bij Bisnez is Van Lindenberg toezichthouder bij het Longfonds en Stichting Hartekind.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Inschrijving

Investering

Deze opleiding kost € 3.999, inclusief studieboek en toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk. En exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a 12,50 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Het inschrijfgeld is vrijgesteld van btw.

Direct contact

Vragen over de leergang?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom