Webinar #9

5 factoren voor Effectieve competentie modellen

Competentiemodellen bieden organisaties een gemeenschappelijke taal over wat zij verstaan onder effectiviteit. De belangrijke vraag hierbij is: Hoe creëren we modellen die gedragingen identificeren die ertoe doen voor onze organisatie? 

In deze webinar neem ik u mee langs de trends en ontwikkelingen van competentiemodellen. lk laat u zien hoe u een goed model kan inzetten om binnen de gehele organisatie te bepalen wat we onder slecht, goed en uitstekend verstaan.

Aan de hand van de 5 factoren help ik u om uw eigen competentiemodel te evalueren. Want wat wil uw organisatie nou terugzien bij haar medewerkers? Wanneer zijn competentie modellen het meest effectief? Hoe relateren competenties zich tot de betrokkenheid van medewerkers en omzet? En hoe biedt u uw team de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te bewegen tot hogere prestaties?

Ik daag u uit om uw eigen competentiemodel tegen het licht houden!

Margareth de Wit

Drs. Margareth de Wit MBA

Bestuurder Academica Lifelong Learning